Länktips

Tips:

Nedan har vi lagt in några användbara länkar för släktforskare, men som ideell förening har vi svårt att hela tiden hålla länkarna aktuella, därför har vi begränsat antalet länkar. Men vi tar gärna mot dina tips på användbara länkar.

Tips: Använd sökmotorer (Google, Bing …) för att hitta intressant information, man kan söka på vad som helst.

Gå in på Skånes släktforskarförbunds hemsida, och titta på deras länkar men även på deras medlemsföreningars hemsidor och deras länkar. Föreningarna har ofta lokala länkar till närområdet. Gör på samma sätt med Sveriges släktforskarförbund. Vår förening är medlem i båda förbunden.

http:// = Osäker länk

https:// = Säker länk,

Det är inte säkert att din webbläsare öppnar osäkra länkar.

Nedan visas bara några av våra länkar

Klicka på den blå understrukna texten, för att öppna länken. Den öppnas i en egen flik.

I pdf-filen finns bland annat fler länktips,  lokalt om Eslöv-Höör, böcker, Stockholm, emigration, Danmark, Norge, Finland, USA, Östersjö länderna och mycket mer.

Att fundera på

Murphys släktforskningslagar. Allt som kan gå fel, gör det, även för släktforskare. http://www.landskrona.sgfm.se/?page_id=132

Skåne

Skånes släktforskarförbund (Vår förening är medlem) https://www.sgfm.se/

Demografisk Databas Södra Sverige (mål att alla kyrkböcker över födda, vigda och döda för Skåne, Blekinge och Halland ska registreras för perioden 1650-1900 och vara fritt sökbara på internet.) Har många länkar. http://www.ddss.nu/

Malmö Stadsarkiv https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Arkitektur-och-kulturarv/Malmo-Stadsarkiv

DDSS ortnamnsregister (ortnamn i Skåne och Blekinge) http://www.ddss.nu/statistics/places

Skånes arkivförbund. Skånes Arkivförbund bildades 1993 som regionalt lokalhistoriskt arkiv för Skåne. Arkivet är en ideell organisation som arbetar för att Skånes lokalhistoria, särskilt dess rika föreningsliv, bevaras och görs tillgängligt för amatör och professionell forskning. https://www.skanearkiv.se/

Scangen – Skånsk. Släktforskning. http://www.scangen.se/

Skånebilder – Kyrkor i Skåne (med utflyktskarta och länkar till annat i Skåne) http://www.mior.se/skane/kyrkor/

Arkiv digital – vigselregister Sverige https://www.arkivdigital.se/online/register/vigselregister

DIS-Syd (regionförening till DIS) Datorhjälp i Släktforskningen, Många länkar. https://dis-syd.se/

Lokalt

Eslövs stadsmuseum, Eslöfs museiförening. https://www.hembygd.se/eslof

Eslöv Historiska bilder. 2 miljoner bilder från främst Eslöv och övriga mellanskåne. Bilderna kommer från Föjers fotoarkiv och KG Pressfoto. https://eslov.se/uppleva-gora/arkiv-och-slaktforskning/bildarkiv/

Eslövs kommuns historia  https://historia.eslov.se/ 

Mellanskånes Släkt- och Hembygdsforskarförening. Vårt huvudsakliga forskningsområde är Mellanskåne. Omfattar framförallt de tidigare häraderna Frosta och Färs. http://www.mellanskanegenealogi.se/ 

Södra Ringsjöortens Bygdeförening http://www.ringsjo.se/

Frosta Härads Hembygdsförening. Har sin verksamhet i tre kommuner, Hörby, Höör och södra delen av Eslöv. https://www.hembygd.se/frosta-harad

Hurva byförening. Hurva Byförening är en ideell förening som arbetar för ett levande Hurva. https://www.hurvabyforening.se/WordPress/

Hela Sverige

Sveriges Släktforskarförbund. är det sammanhållande organet för den svenska släktforskarrörelsen. Vår förening är medlem. https://www.rotter.se/

Riksarkivet, Digitala forskarsalen (gratis) https://sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen

Sveriges Hembygdsförbund, Bygdeband. Välkommen att utforska Sveriges mångfald av platser! Här hittar du bilder, texter, personer, bildgallerier och filer som beskriver bygdens platser, miljöer, händelser och människor. https://www.hembygd.se/shf/utforska-platsen

Lantmäteriet, historiska kartor, tänk på att det ofta finns flera sidor som hör till kartorna. https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/search.html

Svenska tidningar. Digitaliserade svenska dagstidningar 1734-1906 https://tidningar.kb.se/

Projekt Gutenberg (se också Arkiv kopia) Digitaliserade böcker gratis att ladda ner. https://www.gutenberg.org/browse/languages/sv

Ortnamnsregistret. Hela Sverige hos Institutet för språk och folkminnen. https://ortnamnsregistret.isof.se/place-names

Digitalt museum. Ingång till ett 80-tal svenska museers samlingar. https://digitaltmuseum.se/

Ekonomiska museet – Kungliga Myntkabinettet. Vår mynthistoria och en prisomräknare från medeltiden till idag. https://ekonomiskamuseet.se/

Prisomräknare från medeltiden till 2100 http://historicalstatistics.org/Jamforelsepris.htm

SCB prisomräknare 1917 och framåt. https://www.scb.se/prisomraknaren

Historjesaijten. Framför allt svensk historia, krig och freder som vi varit med i, regenter, läkekonstens historia och mycket, mycket mera. Mycket intressant svår att lämna. https://historiesajten.se/

Gammla sjukdomar. DDSS Hjälpmedel – dödsorsaker och sjukdomsnamn – förr och nu. http://www.ddss.nu/means/causeOfDeath?stat=1

Militärt

Centrala Soldatregistret. Centrala Soldatregistret (CS) är ett nationellt projekt som samordnar alla lokala soldatregister i Sverige. http://www.soldatreg.se/

Militaria. Hans Högman. Svensk militärhistoria http://www.hhogman.se/militaria.htm

Skånes knektregister. Skånes Knektregister (SKr) är primärt ett register över uppgifter från militära handlingar och inget släktforskarregister. Trots detta innehåller Skånes Knektregister familjeuppgifter om flera tusen skånska knektar. https://www.sgfm.se/projekt/skanes-knektregister/

Andra föreningars länkar

Malmö släktforskarförening. Här finns massor av släktforskningss länkar. https://www.msff.se/lankar/

Sveriges Släktforskarförbunds länkar. Många länkar för släktforskning. https://www.rotter.se/faktabanken/links

Söderslätts Släkt & Hembygdsdorskarförening. Många släktforsknings länkar. https://sshff.se/invitation/l%C3%A4nkar.html

Åsbo Släkt- och Folklivsforskare https://www.aasbo-gen.com/blogg/?page_id=707

Övrigt

Bröllopsdagar. Namnen för antalet gifta år, från Bomull till Järn. https://www.sgfm.se/landskrona/weddingdays.htm

Födelsedagar https://www.birthday.se/