Historiska kartor från Eslöv

På hemsidan Eslövs kommuns historia har man lagt ut kartor från olika tider f.n. 1898, 1922, 1946, 1961, 1969, 1975 och 1991. Man kan samtidigt se dagens karta och den historiska kartan. Klicka på knappen för information (en rund cirkel med ett I inuti), så får du redan på hur det fungerar. Här hittar man enkelt var husen låg förr i tiden, kvarterens namn och hur stort kvarteret var. Se bara upp så att du har koll på om befinner dig i Eslöv eller Västra Sallerup, på kartan från 1898 fanns samma kvarters nummer i vissa fall på båda ställena. Mycket bra kartor om man forskar om Eslöv. 

Sockenkartor hela Sverige

Memmingsforskarna i Norrköpings kommun som forskar kring kring släkt- och lokalhistoria i gamla Memmings härad (kring Motala ström), har lagt ut kartor över Sveriges socknar på sin hemsida.

Om Sveriges socknar

Information om Sveriges socknar och deras ungefärliga placering på en modern karta. Rulla ner på sidan så hittar du de olika landskapen, klicka på landskapsnamnet så kommer det en ny lista med socknarna i det landskapet.

Atlas över rikets indelningar

SCB, Statistiska Centralbyrån har en Atlas över rikets indelningar i län, kommuner och tätorter daterad 1992.

På denna sida hittar du också kartor över

Trehäradsbygden

Skånes härader

Skånes kommuner

Församlingarna i Eslövs kommun

Församlingarna i Höörs kommun

Använd rullningslisten till höger för att se de olika kartorna

Trehäradsbygden

Memmingsforskarna en förening i Norrköping som forskar i Memmingsbygdens släkt- och lokal historia har lagt upp kartor över socknarna i Sverige