Anmälan till släktforskarkurs

För- och efternamn. Alla fält med en röd * innebär att fältet måste fyllas i. Skriv "saknas" om du inte har något värde.
5 siffror, se adressetiketten på medlemstidningen, skriv 99 om du saknar
Saknar du e-post kan du skriva "saknas@x.se" i fältet för att komma vidare
Här anger du ditt förstahandsval för lektionsdag, kan du även andra dagen så ange detta nedan under meddelande
Här anger du ditt förstahandsval för lektionstid, kan du även annan tid så ange detta nedan under meddelande

Anmälan är inte bindande, vi kommer att kontakta dig