Brönneslöv Stipendiet

Brönneslöv Stipendiet instiftades den 22 december 1994 av Torsten Lundberg.

Donationen, som är på 100.000:-, skall förvaltas åtskilt från föreningens (Eslöv – Höör Släkt- och folklivsforskare) övriga medel. Avkastningen skall användas till ett stipendium som skall utdelas årligen.

Avsikten med stipendiemedlen är att möjliggöra för stipendiaten att genom forskning eller studier kartlägga skeenden i äldre tider inom Frosta, Onsjö och Harjagers härader och att därefter sprida kännedom härom på olika sätt.

Föreningens (Eslöv – Höör Släkt- och Folklivsforskare) styrelse ansvarar för alla frågor kring stipendiemedlen och stipendieutdelningen.
Observera att den som söker stipendiet inte behöver vara medlem i Eslöv – Höör Släkt- och Folklivsforskare.

Torsten Lundberg (till vänster) överlämnar 1999 års Brönneslöv Stipendium till Jan Karlsson.
Foto: Lena Meijer