Adressändring

5 siffror, se adressetiketten på medlemstidningen, skriv 99 om du saknar
För- och efternamn. Alla fält med en röd * innebär att fältet måste fyllas i. Skriv "saknas" om du inte har något värde.
Ange tidigare adress om du bytt (gatuadress, postnummer och ort)
Saknar du e-post kan du skriva "saknas@x.se" i fältet för att komma vidare