Ansökan Brönneslöv Stipendiet

Så här söker du Brönneslöv Stipendiet

Brönneslöv Stipendiet kan sökas för forskning eller studier kring ”skeenden i äldre tider inom Frosta, Onsjö och Harjager härader.”
Den sökande behöver inte själv ha någon anknytning till området, men arbetet skall anknyta till detta geografiska område.
Din ansökan skall innehålla information om:
  • Ditt ämnesval.
  • Tidplan för arbetet.
  • Hur arbetet kommer att presenteras. Det är viktigt att stipendiatens arbete kommer alla intresserade till del.
Eslöv – Höör Släkt- och Folklivsforskare (som är en ideell förening) förbehåller sig rätten att publicera hela eller delar av forskningsresultatet. Om det behövs kompletterande uppgifter till den inlämnade ansökan tar någon från Eslöv – Höör Släkt- och Folklivsforskare kontakt med dig.
Sista ansökningsdag är 15 september.
Välkommen med Din ansökan!
För- och efternamn. Alla fält med en röd * innebär att fältet måste fyllas i. Skriv "saknas" om du inte har något värde.
Saknar du e-post kan du skriva "saknas@x.se" i fältet för att komma vidare