Om föreningen Eslöv-Höör Släkt- och Folklivsforskare

(tidigare Eslövsbygdens Släkt- och Folklivsforskare) är en ideell förening med säte i Eslöv, bildad den 24 febr. 1987.

Föreningen verkar inom Trehäradsbygden och dess syfte är dels att främja bättre kontakt mellan släkt- och folklivsforskare, dels att få bosatta i Trehäradsbygden att intressera sig för att påbörja släkt- och folklivsforskning.

I föreningen träffas vi och utbyter forskningsrön. Mer erfarna forskare i föreningen kan dela med sig av sitt kunnande. Vi gör gemensamma besök på olika arkiv, ordnar utflykter till – för oss släkt- och folklivsforskare – intressanta resmål. Vi får tillfälle att lyssna på föredrag om bl.a. gångna tiders levnadsvillkor, seder och bruk.

Föreningen är medlem i:

Skånes Släktforskarförbund https://www.sgfm.se/

och

Sveriges Släktforskarförbund https://www.rotter.se/

I vissa fall kan du få rabatt när du handlar från dem, läs mer på deras hemsidor.

Vårt bankgiro 5729-1262

Via Sveriges Släktforskarförbund finns en olycksfallsförsäkring:

Olycksfallförsäkringen gäller när förbundets medlemsföreningar har sina sammankomster enligt verksamheten, oavsett plats. Den gäller för alla anställda (eller motsvarande engagerade) och förtroendevalda i föreningen samt medlemmarna i föreningen vid skada som inträffat under organiserad föreningsverksamhet. Ett aktivt deltagande krävs, vilket gör att resor till och från sammankomsterna exkluderas.