Om föreningen Eslöv-Höör Släkt- och Folklivsforskare

(tidigare Eslövsbygdens Släkt- och Folklivsforskare) är en ideell förening med säte i Eslöv, bildad den 24 febr. 1987.

Föreningen verkar inom Trehäradsbygden och dess syfte är dels att främja bättre kontakt mellan släkt- och folklivsforskare, dels att få bosatta i Trehäradsbygden att intressera sig för att påbörja släkt- och folklivsforskning.

I föreningen träffas vi och utbyter forskningsrön. Mer erfarna forskare i föreningen kan dela med sig av sitt kunnande. Vi gör gemensamma besök på olika arkiv, ordnar utflykter till – för oss släkt- och folklivsforskare – intressanta resmål. Vi får tillfälle att lyssna på föredrag om bl.a. gångna tiders levnadsvillkor, seder och bruk.

Föreningen är medlem i:

Skånes Släktforskarförbund https://www.sgfm.se/

och

Sveriges Släktforskarförbund https://www.rotter.se/

I vissa fall kan du få rabatt när du handlar från dem, läs mer på deras hemsidor.

Vårt bankgiro 5729-1262

Via Sveriges Släktforskarförbund finns en olycksfallsförsäkring:

Olycksfallförsäkringen gäller när förbundets medlemsföreningar har sina sammankomster enligt verksamheten, oavsett plats. Den gäller för alla anställda (eller motsvarande engagerade) och förtroendevalda i föreningen samt medlemmarna i föreningen vid skada som inträffat under organiserad föreningsverksamhet. Ett aktivt deltagande krävs, vilket gör att resor till och från sammankomsterna exkluderas. Försäkringen gäller upp till 75 års ålder. Försäkringsbrev och övriga villkor finns hos Sveriges Släktforskarförbund.