Hur börjar man släktforska ?

Gå med i Eslöv-Höör Släkt- och Folklivsforskare

Gå en kurs hos oss (se under kurser)

Intervjua äldre släktingar

Kolla gamla foton, brev och vykort

Finns släktutredningar

Blanketter för dokumentation (kan laddas ner här hos oss)

Skaffa en lärobok för nybörjare

Sök information på Internet

Läs mer på vidstående länkar

Tips: För att material skall kunna vara tillgängligt digitalt så måste det ha gått mellan 70 och 125 år sedan händelsen, varierar mellan olika leverantörer, gäller persondata.

Anteckna ALLTID var du hittat materialet så du kan hitta det även om fem år.

Här kan du lära mer:

*) Se upp! Detta är kommersiella företag som gärna vill sälja tjänster till dig, men där finns mycket gratis material.