Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

Höstens Program 2018

 

Åter till första sidan

 

Jourkväll i Eslöv

Söndagen den
16 september
kl. 14.00-16.00

Eslöv

Släktforskardag med öppet hus i Eslöv

läs vidare nedan. . .

Torsdagen den
11 oktober
Kl. 18.00-20.00

Eslöv

DNA-Café

"Informationsträff"

läs vidare nedan. . .

Årsmöte

Torsdagen den
1 november
kl. 18.00–20.00

Eslöv

Jourkväll med öppet hus

läs vidare nedan. . .

Tisdagen den
20 november

Kl. 18.00-20.00
Eslöv

 

Emigrantforskning Amerika


läs vidare nedan. . .

Höstens programblad 2018 som pdf

Åter till första sidan

 

För att läsa PDF filer behövs Acrobat Reader

 

Jourkväll i Eslöv

 

Söndagen den
16 september
kl. 14.00-16.00

 

 

ESLÖV- Släktforskardag med ÖPPET HUS

 

Välkomna alla med intresse för släkt- och folklivsforskning! Vi hjälper dig med att påbörja din antavla. Om du har kört fast i din forskning kan vi kanske tillsammans lösa problemet, tyda texter eller svara på annat som du undrar över om släkt- och folklivsforskning.

Utöver tillgång till kyrkoböcker m. m. på Internet, Arkiv Digital och SVAR, så finns det möjlighet att ta del av samtliga pärmar med föreningens avskrifter och register av födda-vigda-döda samt CD-skivor, t. ex. Sveriges Dödbok 1901-2013, Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900, 1910 m. fl.

 

Kontaktperson: Anders Strandberg, tel. 0413-10492

e-post: 041310492@telia.com

Plats: Egna lokalen,  Medborgarhuset, Södergatan 29, Eslöv

 

 

Årsmöte

 

Torsdagen den
11 oktober
Kl. 18.00-20.00

 

DNA-café,  ”informationsträff” med möjlighet till ”toppsning”

 

Magnus Hellblom från Skånes Släktforskarförbund SkSF kommer och hjälper oss
med att påbörja och tyda våra DNA-resultat.

Föranmälan krävs. Begränsat antal. Max. 25 personer. ”Först till Kvarn.”

Kontaktperson: Gert Nilsson, tel.0413-14563

e-post: gerth.nosslin@spray.se

Lokal: Konf.rum 3:e våningen Medborgarhuset. Södergatan 29 Eslöv


 

Släktforskardagar

 

Torsdagen den
1 november
kl. 18.00 – 20.00

 

 

Jourkväll  med Öppet hus, Eslöv

 

Frågor och svar – vi hjälper till
Välkomna alla med intresse för släkt- och folklivsforskning. Vi hjälper dig att påbörja din antavla. Om du har kört fast i din forskning kan vi kanske tillsammans lösa problemet, tyda texter eller svara på annat som du undrar över om släkt- och folklivsforskning.
Utöver tillgång till kyrkböcker m.m. på Internet, Arkiv Digital och SVAR, så finns det möjlighet att ta del av samtliga pärmar med föreningens avskrifter och register av födda-vigda-döda samt CD-skivor, t.ex. Sveriges dödbok 1901-1913, Svriges befolkning 1880, 1890, 1900, 1910 m.fl.

 

Kontaktperson: Eskil Karlsson tel. 0413-21918,

e-post: eskil.karlsson@outlook.com

Lokal: Egna lokalen, Medborgarhuset, Södergatan 29, Eslöv
 


Jourkväll i Eslöv

 

Tisdagen den
20 november
Kl. 18.00-20.00

 

 

Emigrantforskning Amerika

Lena Ringbrant/Ekelund kommer och ger ett föredrag om emigrationen till Amerika under slutet av 1800-talet och början 1900-talet och hur man finner sina släktingar där.

Föranmälan krävs. Max. 25 personer. ”Först till kvarn.”

Kontaktperson: Arne Wallin, tel. 070 259 8219

e-post: wallin.arne@telia.com

Lokal: Konf.rum 3:e våningen Medborgarhuset, Södergatan 29 Eslöv.

 

 

 

 

 

 

Välkommen till våra aktiviteter!

Våra Jourkvällar / Joureftermiddagar är främst till för våra medlemmar, men icke medlemmar får gärna komma och "se hur vi har det". Det ligger mycket arbete och ganska stora kostnader för vår förening bakom bl. a. de avskrifter av kyrkoböcker, som vi har med på våra träffar, så vi kan tyvärr inte låta någon icke-medlem obegränsat ta del av dem. Men har du någon enstaka fråga, så hjälper vi till om vi kan.

Bli medlem i Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare.

Med reservation för eventuella programändringar.

 


överst

Åter till första sidan