Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare (tidigare Eslövsbygdens Släkt- och Folklivsforskare) är en ideell förening med säte i Eslöv, bildad den 24 febr. 1987.

Föreningen verkar inom trehäradsbygden och dess syfte är dels att främja bättre kontakt mellan släkt- och folklivsforskare, dels att få bosatta i trehäradsbygden att intressera sig för att påbörja släkt- och folklivsforskning.

I föreningen träffas vi och utbyter forskningsrön. Mer erfarna forskare i föreningen kan dela med sig av sitt kunnande. Vi gör gemensamma besök på olika arkiv, ordnar utflykter till - för oss släkt- och folklivsforskare - intressanta resmål. Vi får tillfälle att lyssna på föredrag om bl.a. gångna tiders levnadsvillkor, seder och bruk.

Föreningens stadgar i pdf-format.

Trehäradsbladet TrehäradsbygdenFöreningens tidning, Trehäradsbygden (tidigare Trehäradsbladet), utkommer två gånger per år.
(Innehållsförteckning för samtliga utkomna nummer av Trehäradsbygden / Trehäradsbladet.)

Som medlem. . . .

Bli medlem i Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare.

 


Kartor   m m

  • Arkivregister - Eslövs kommuns komunarkiv, som finns i Stadshuset i Eslöv, innehåller en hel del intressant material för den som är intresserad av folklivs- och/eller bygdeforskning.

Styrelsen

Curth Svensson (ordf.) 0415-13149
Cecilia Sandbring (v.ordf.) 0413-541317
Essie Kjällquist (kassör) 0413-17771
Eskil Karlsson (sekr.) 0413-21918
Anders Strandberg 0413-10492

Gert A. Nilsson

0413-14563
Britt Nordbeck 0413-15386
Agne Jönsson

070-787 92 39

070-757 77 42

Jennie Rahm 073-3691030
Jonas Svensson (web) 073-4281486

 

Postadress:
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare
Ekelidsgatan 34, 242 33 Hörby
E-post


Bli medlem i
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Medlemsavgiften för år 2021 är:
175:- för huvudmedlem
  50:- för familjemedlem
250:- för medlem bosatt utanför Sverige

 

Utanför Sverige tillkommer ev valuta-/växlings- avgifter.

Postadress:
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare
Ekelidsgatan 34, 242 33 Hörby
E-post

Bankgiro 5729-1262

 


överst

Åter till första sidan