Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Västra Strö kyrka - foto: Mats Meijer
Foto: Mats Meijer

Västra Strö

Västra Strö kyrka var färdig 1877 och ersatte en äldre kyrka, som låg en bit åt nordost. Denna äldre kyrka är numera helt försvunnen, men på den gamla kyrkogården finns ett träkors på platsen för den tidigare kyrkan.

Den nya kyrkan är uppförd av gråsten och har långhus, kor och femsidig absid samt kvadratiskt västtorn med smäcker spira.

Bland inventarierna finns ett dopfat av mässing från senare delen av 1500-talet. Kormattan föreställer Kristi fotspår och är tillverkad av Hillevi Nilsson.

Platsen för Västra Strös gamla kyrka - foto: Mats meijer
Minneskors vid platsen för V. Strö gamla kyrka och kyrkogård.
foto: Mats Meijer
 
Källa: Trehäradsbladet 2 2003
 
Västra Strö kyrka (länk till Google Earth)
Lista över avskrivna kyrkoböcker.

Åter till församlings-registret

Åter till första sidan