Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Västra Sallerups kyrka - foto: Mats Meijer
Foto: Mats Meijer

Västra Sallerup

Västra Sallerups kyrka uppfördes under 1100-talet. Den består av ett torn i väster, långhus samt ett något smalare kor. Vid långhusets södra sida står en stor kista av sandsten från kyrkans äldsta tid. Korets avslutning i öster, som stöds av en kraftig strävpelare, pryds med tre fördjupningar, blindnischer. Under dessa löper en bård, ett s k sågsnitt.

Inne i vapenhuset finns en s k gapstock. I den sattes personer som dömts till stockstraff.

I kyrkan finns märkliga målningar. De flesta har tillkommit under 1400-talet. En del av dem vet man är från 1303, och en har utförts i början av 1200-talet.

Dopfunten, gjord av Mårten Stenmästare, är kyrkans äldsta inventarie.

Predikstolen, tillverkad av Jakob Kremberg, är från 1615.

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

 
Västra Sallerups kyrka (länk till Google Earth)
Lista över avskrivna kyrkoböcker.

Åter till församlings-registret

Åter till första sidan