Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Tjörnarps kyrka - foto: Mats Meijer
Foto: Mats Meijer

Tjörnarp

Tjörnarps kyrka invigdes 1864 och är byggd i vitputsad gråsten. Den har fått ny bänkinredning 1933, nytt golv och antikglas i korfönstren 1962. Den tidigare medeltidskyrkan från 1100-talet revs när den nya byggdes. Ruiner av den äldre kyrkan finns bevarade på den gamla kyrkplatsen på kullen c:a 300 meter från den nuvarande kyrkan mot Tjörnarps samhälle. En sten från den gamla kyrkan finns inmurad inne i vapenhuset i den nya kyrkan.

Det förnämsta föremålet är den medeltida dopfunten från 1100-talet. Den är bevarad från den gamla kyrkan och är utförd i sandsten. Dopfatet av mässing är från början av 1600-talet.

Kyrkklockorna kommer från den gamla kyrkan. Lillklockan är från 1775 och omgjuten 1864. Storklockan tillverkades 1639 och blev omgjuten på 1770-talet.

Ruinerna av Tjörnarps gamla kyrka - foto: Mats Meijer
Ruinerna av Tjörnarps gamla kyrka
foto: Mats Meijer

Tjörnarps gamla kyrka

Tjörnarps gamla kyrka uppfördes av tuktad gråsten under 1100-talets andra hälft med långhus, kor och absid. Något senare tillfogades ett s k brett västtorn. I anslutning till långhusets nord- och sydportaler tillkom vapenhus. Under senmedeltiden försågs långhuset med slagna valv. Den medeltida absiden revs 1803 och ersattes med ett förlängt korparti.

I början av 1860-talet var kyrkan så förfallen att den revs och ersattes 1864 med den nybyggda kyrkan. Till denna överflyttades 1100-talsdopfunten och kyrkklockorna.

På ödekyrkogården står rester kvar av kyrkans murar, som frilades vid en arkeologisk undersökning 1961. Absidmurens läge har rekonstruerats och altaret är nyuppfört.

Information på tavla vid resterna av
Tjörnarps gamla kyrka och kyrkogård

 
Källa: Trehäradsbladet 2 2003
 
Tjörnarps kyrka (länk till Google Earth)
Platsen för Tjörnarps gamla kyrka (länk till Google Earth)
Lista över avskrivna kyrkoböcker.

Åter till församlings-registret

Åter till första sidan