Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Stehags kyrka - foto: Mats Meijer
Foto: Mats Meijer

Stehag

Stehags kyrka är en av stiftets allra äldsta sannolikt byggd i romansk stil under 1100-talets mitt.

Den ursprungliga medeltidskyrkan hade rektangulärt långskepp, lägre och smalare kor samt halvrund absid. I början av 1500-talet byggdes en kvadratisk sakristia och ett vapenhus. År 1853 fick kyrkan en utbyggnad i norr, den s k "nykyrkan".

I kyrkans inre slogs korsvalv i koret redan på 1200-talet, medan långhusets tillkom ett par hundra år senare.

Dopfunten, troligen ett verk av Mårten Stenmästare, finns kvar. Dopfatet är från 1500-talet och av mässing.

Vigvattenstenen, som vid en restaurering påträffades i golvets jordfyllning, står nu på sin ursprungliga plats till höger om ingången.

Romanska kalkmålningar finns på och kring triumfbågen.

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

 
Stehags kyrka (länk till Google Earth)
Lista över avskrivna kyrkoböcker.

Åter till församlings-registret

Åter till första sidan