Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Rekonstruktion av Skeglinge kyrka utförd av Mats Meijer
Skeglinge kyrka:
Bildrekonstruktion utförd av Mats Meijer efter teckning av C. E. Lundberg.
Kyrkan är sedan länge riven.

Skeglinge

Skeglinge kyrka uppfördes på 1100-talet i romansk stil och revs i slutet av 1800-talet, när Borlunda nya kyrka stod färdig.

Kyrkan var mycket liten, endast 14 meter lång och 9 meter bred. Materialet var gråsten. Byggnaden bestod av långhus, kor och en halvrund absid. Torn saknades, i stället fanns en klockstapel av trä.

Yttermurarna var vitkalkade. Två ingångar fanns, båda rundbågiga. Kyrkans långhus och vapenhus hade tegeltak, men kor och absid var blytäckta.

Invändigt var kyrkan vitlimmad. Golvet var av stampad lera utom i koret.

Bland inventarierna märktes främst en predikstol och en dopfunt med ett gammalt mässingsfat och präst- och klockarebänk. Orgel och altartavla saknades.

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

 
Platsen där Skeglinge kyrka låg (länk till Google Earth)
Lista över avskrivna kyrkoböcker.

Åter till församlings-registret

Åter till första sidan