Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Skarhults kyrka - foto: Mats Meijer
Foto: Mats Meijer

Skarhult

Skarhults kyrka, helgad åt S:t Nikolaus, byggdes i romansk stil 1150-1175. Långhuset är väl bevarat från denna tid. Absidkoret byttes mot ett större rakt kor omkring 1565 av slottsfrun Mette Rosencrantz. Under koret inreddes ett gravvalv för Sten Rosensparre. Fru Mette lät också uppföra eller ombygga tornet. Vid restaureringen 1940 återinsattes den romanske mästarens tympanon med springande lejon bitande över djur, över den rikt profilerade sydportalen i sandsten, framför vilken är ett vapenhus.

Kyrkan har spetsbågsornerad funt och predikstol tillverkad av Ullberg. Fredrik II:s glasfönster från 1658 finns numera på Kulturen i Lund.

Valven från 1400-talet har dekormålning från omkring 1460 och figurmålning från omkring 1550.

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

 
Skarhults kyrka (länk till Google Earth)
Lista över avskrivna kyrkoböcker.

Åter till församlings-registret

Åter till första sidan