Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Remmarlövs kyrka  - foto: Mats Meijer
Foto: Mats Meijer

Remmarlöv

Remmarlövs nya kyrka invigdes 1895. Den uppfördes några hundra meter väster om den gamla medeltidskyrkan.

Kyrkobyggnaden består av långhus och tvärskepp, som i den norra delen innehåller sakristia och i den södra orgelläktare. Den är byggd i röd tegel och med tak av skiffer.

Altaret pryds av ett krucifix, inköpt i Tyskland. Dopfunten kommer från den gamla kyrkan och har daterats till tiden kring år 1200. Dopfatet av mässing är av sent datum.

Predikstolen stammar också den från den gamla kyrkan. Den äldsta delen, baldakinen, bär danske kungen Christian IV:s namnskiffer, och måste ha tillkommit före kungens död 1648. Predikstolskorgen utfördes av bildhuggaren Petter Löfberg i Gullarp år 1753.

Remmarlövs gamla kyrka

Remmarlövs medeltida kyrka, som revs 1894 - 95, bestod av långhus och kor och hade mycket blygsamma mått, c:a 14 gånger 6 meter. Ett vapenhus byggdes senare på den södra sidan. Torn saknades, den enda klockan hängde i ett klockhus av trä nordväst om kyrkobyggnaden, och av den finns i dag inga spår.
Kyrkans läge markeras i dag av en singelbelagd gång.

Gravsternar på Remmarlövs gamla kyrkogård
Foto: Mats Meijer
Gravstenar på Remmarlövs gamla kyrkogård

Remmarlövs gamla kyrkogård anlades från 1100-talet och tjänade som begravningsplats för församlingen fram till 1895, då den nya kyrkogården togs i bruk.

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

 
Remmarlövs kyrka (länk till Google Earth)

Platsen där Remmarlövs gamla kyrka har legat. (länk till Google Earth)

Lista över avskrivna kyrkoböcker.

Åter till församlings-registret

Åter till första sidan