Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Östra Strö kyrka - foto: Mats Meijer
Foto: Mats Meijer

Östra Strö

Östra Strö kyrka började byggas under 1100-talet. Den fick ett rektangulärt långhus med ett lägre och smalare kor samt en halvrund absid i öster. Ett med långhuset jämnbrett torn restes troligen också. År 1794 nybyggdes tornet helt.

Valven i kor och absid har 1400-talskaraktär. På bågarna förekommer utsmyckningsdetaljer från gotikens slut. Det finns bevarade kalkmålningar. Målningarna i korvalv och absid dateras till c:a 1500.

Dopfunten av sandsten är samtidig med den ursprungliga kyrkobyggnaden. Dopfatet av mässing är från 1500-talets första hälft.

Kyrkans predikstol dateras till 1592. Den har rik beslagsornamentik och kolonner över korgens hörn och har utgått från eller influerats av den s k Malmösnidarens verkstad.

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

 
Östra Strös kyrka (länk till Google Earth)
Lista över avskrivna kyrkoböcker.

Åter till församlings-registret

Åter till första sidan