Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Östra Karaby kyrka - foto: Mats Meijer
Foto: Mats Meijer

Östra Karaby

Östra Karaby kyrka är byggd i slutet av 1000-talet eller början av 1100-talet. Den är byggd i romansk stil, saknar torn och präglas av små dimensioner. En tillbyggnad skedde omkring år 1840, då det västliga valvet tillkom. Vapenhuset i norr, där den gamla ingången troligen funnits, daterar sig från år 1728.

Vid reparationsarbeten i koret år 1947 påträffades ett medeltida altarbord med en relikgömma under det befintliga träaltaret. Altarbordet försågs med en kalkstensskiva. Kyrkans nuvarande altare är således det ursprungliga, bortsett från altarskivan.

En vacker 1400-talsornamentering i korvalven och även några andra detaljer av den medeltida dekoren har tagits fram. Den snidade predikstolen är från 1500-talet.

Nordost om kyrkan står en i 1700-talsstil timrad klockstapel.

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

 
Östra Karaby kyrka (länk till Google Earth)
Lista över avskrivna kyrkoböcker.

Åter till församlings-registret

Åter till första sidan