Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Norra Rörums kyrka - foto: Mats Meijer
Foto: Mats Meijer

Norra Rörum

Norra Rörums kyrka är byggd senast omkring 1200 och är till sitt ursprung en romansk medeltidskyrka.

Kyrkan har aldrig haft något torn. Klockstapeln är från 1700-talets början och har två klockor. Storklockan är från 1707 och lillklockan från 1728.

Bland inventarierna kan nämnas dopfunten av sandsten, troligen lika gammal som kyrkan. Dopfatet är från 1500-talet.

Vid uppgången till predikstolen finns prov på äldre bänkinredningsdörrar samt ett fragment från en altaruppsats från 1590-talet.

I det stora gravkoret, som byggdes på 1770-talet av släkten Lillienberg på Ågerup, står i bottenvåningen fortfarande åtta kistor samt en gammal likvagn från 1700-talet.

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

 
Norra Rörums kyrka (länk till Google Earth)
Lista över avskrivna kyrkoböcker.

Åter till församlings-registret

Åter till första sidan