Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Näs kyrka - foto: Mats Meijer
Foto: Mats Meijer

Näs
(ingår numera i Trollenäs församling)

På en kulle bakom Trollenäs slott ligger den gamla Näs kyrka med anor från 1100-talet. Den nya kyrkan - Trollenäs - uppfördes 1860. Tornet på Näs kyrka från 1641 revs samtidigt och ersattes med en trappstensgavel.

Av den medeltida romanska kyrkan finns endast långhus och absid kvar. Inne i kyrkan finns valvmålningar från 1400-talet, bäst bevarade är de i korbågen och absiden.

Tegelgolvet är fortfarande intakt och här ligger gravstenar från 1400 - 1500-talet. Under en tung kalkstenshäll finns nedgången till den djupa kryptan. Här finns sex träkistor med stoft av framlidna medlemmar av de Thottska och Trolleska ätterna, ägare till Trollenäs.

Den gamla kyrkans storklocka uppsattes i Trollenäs kyrka och den lilla i Västra Strö kyrka.

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

 
Näs kyrka (länk till Google Earth)
Lista över avskrivna kyrkoböcker.

Åter till församlings-registret

Åter till första sidan