Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Munkarps kyrka - foto: Mats Meijer
Foto: Mats Meijer

Munkarp

Munkarps kyrka invigdes år 1884. Den ersatte en medeltida kyrka som revs 1883. Den gamla kyrkan, som byggdes någon gång under perioden 1150-1175, låg på kullen väster om den nuvarande kyrkan. Ruinerna av den gamla kyrkan finns kvar och restaurerades 1947. En modell av den gamla kyrkan finns i den nya kyrkans kor.

Dopfunten från 1100-talet och predikstolen, utförd av Jakob Kremberg i början av 1600-talet, är exempel på inventarier från den äldre kyrkan, men som nu finns i den nya.

Kyrkans ljuskronor i mässing är från 1890-talet.

Två kyrkklockor finns - lillklockan är från 1780-talet och storklockan från 1846.

Minneskors och ruinerna av Munkarps gamla kyrka - foto: Mats Meijer
Minneskors och ruinerna av Munkarps gamla kyrka
Foto: Mats Meijer

Munkarps gamla kyrka

Munkarps gamla kyrka uppfördes under 1100-talet med långhus, kor och absid. Byggnadsmaterialet bestod av huggen sandsten från stenbrotten i närheten av Munkarp. Ett västtorn med kolonettförsedda ljusgluggar tillfogades byggnaden kort därefter. I anslutning till långhusets sydportal tillkom under medeltidens senare del ett vapenhus med trappstegsgavel. Långhuset försågs troligen på 1400-talet med slagna valv.

1883 var kyrkan så förfallen att den revs och ersattes med den nybyggda kyrkan. Till denna överflyttades 1100-talsdopfunten och predikstolen från c:a 1615 av Jakob Kremberg.

På ödekyrkogården står rester kvar av kyrkans murar som frilades 1922 och restaurerades 1946. Vid kyrkans södra sida finns två medeltida gravar med rundade gavelstenar och liggande häll.

Information på tavla vid resterna av
Munkarps gamla kyrka och kyrkogård

 
Källa: Trehäradsbladet 2 2003
 
Munkarps kyrka (länk till Google Earth)
Platsen för Munkarps gamla kyrka (länk till Google Earth)
Lista över avskrivna kyrkoböcker.

Åter till församlings-registret

Åter till första sidan