Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Hurva kyrka - foto: Mats Meijer
Foto: Mats Meijer

Hurva

Hurva kyrkas ursprungliga del byggdes under första hälften av 1200-talet, medan valven i dess inre slogs på 1400-talet.

År 1672 granskades kyrkan och den hade då torn och vapenhus. Taket var av bly på den södra sidan och av tegel på den norra. Tornet revs senare, men år 1856 byggdes åter ett västtorn.

Altaruppsatsen är från Christian IV:s tid. Bland inventarierna finns en enkel sandstensdopfunt samt nattvardskalk i silver från senare delen av 1600-talet.

År 1748 levererade förre gästgivaren i Hurva, provinsialbildhuggaren Johan Ullberg i Finja, en predikstol till kyrkan.

Kyrkan har en värdefull bibel, en Karl XII:s kyrkobibel från 1703. Det finns två klockor, den mindre, som är äldst och storklockan, som blev gjuten 1750.

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

 
Hurva kyrka (länk till Google Earth)
Lista över avskrivna kyrkoböcker.

Åter till församlings-registret

Åter till första sidan