Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Höörs kyrka - foto: Mats Meijer
Foto: Mats Meijer

Höör

Höörs kyrka byggdes under 1100-talet med tillbyggnader under 1600 - och 1700-talen. Den är uppförd av sten från Stenskogen vid Höör. Ursprungligen byggdes den med absid, kor, långhus och ev. ett äldre torn. Kyrkan hade från början inga korsarmar, och taket var invändigt av trä, men senare slogs tegelvalv.

Kyrkan fick kalkmålningar på 1100- eller 1200-talet. Rester finns bevarade på kyrkvinden. Vapenhus byggdes på södra långsidan.

Dopfunten är ursprunglig och utförd i sandsten av Mårten Stenmästare. I dopfunten finns en mycket gammal kopparkittel.

Altaret och predikstolen är tillverkade under tidigt 1600-tal av Jakob Kremberg.

Den äldsta kyrkklockan är gjuten i Stralsund på 1400-talet och kom till kyrkan 1605.

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

 
Höörs kyrka (länk till Google Earth)
Lista över avskrivna kyrkoböcker.

Åter till församlings-registret

Åter till första sidan