Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Högseröds kyrka - foto: Mats Meijer
Foto: Mats Meijer

Högseröd

Högseröds kyrka byggdes i slutet av 1100-talet och en tillbyggnad åt väster gjordes under medeltiden. Kyrkan bestod av ett långhus med ett smalare kor och en halvrund absid. 1857 revs det dåvarande tornet och ett nytt byggdes vid kyrkans norra långsida.

Vid samma tidpunkt revs vapenhuset, som var beläget på södra långsidan, kvar finns en portal som visar att här har funnits en ingång.

De två kyrkklockorna är från 1680 och 1744. I kyrkan finns en dopfunt av sandsten tillverkad c:a år 1200. Triumfkrucifixet är från 1600-talet.

År 1915 fick kyrkan nya bänkar, ny predikstol och nytt altare. Altartavlan föreställer "Vandringen till Emmaus".

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

 
Högseröds kyrka (länk till Google Earth)
Lista över avskrivna kyrkoböcker.

Åter till församlings-registret

Åter till första sidan