Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Harlösa kyrka - foto: Mats Meijer
Foto: Mats Meijer

Harlösa

Harlösa kyrka är uppförd av gråsten och sandsten under senare delen av 1100-talet med flera tillbyggnader under 1700- och 1800-talen.

Av inventarierna är dopfunten av sandsten äldst. Den stammar från 1100-talet. Altaruppsatsen är från 1500-talet. Själva altartavlan har dock skiftat i olika omgångar. Predikstolen är ett verk av den berömde träsnidaren Kremberg. Den blev uppsatt 1641 och målad och förgylld 1658. Ursprungligen har den varit läktarpredikstol.

I den utbyggnad som är åt norr, kallad nykyrkan, finns många epitafier av släkter, som varit knutna till det närbelägna Hjularöds slott, och ofta har dessa hjälpt till med bidrag till utbyggnaderna eller skänkt föremål till kyrkan.

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

 

"Harlösa, byn som tågen drog ner för Harlösabacken." - Ett Brönneslöv - arbete utfört av Jan Karlsson.

Harlösa kyrka (länk till Google Earth)

Lista över avskrivna kyrkoböcker.

Harlösa station
Harlösa station, numera bibliotek
Foto Hjördis Meijer

Åter till församlings-registret

Åter till första sidan