Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Hammarlunda kyrka - foto: Mats Meijer
Foto: Mats Meijer

Hammarlunda

Hammarlunda kyrka uppfördes under senare delen av 1100-talet i romansk stil. Vid renovering på 1960-talet har man funnit rester av två tidigare stavkyrkor. Kyrkan uppvisar den romanska tidens grundplan med rektangulärt långhus, lägre och smalare kor samt halvrund absid längst i öster. Den är byggd av gråsten och sandsten.

Det runda tornet har sannolikt avsetts till försvar och har uppförts något senare än själva kyrkan. Under senare delen av medeltiden placerades ett vapenhus framför huvudingången mot söder.

Äldst bland inventarierna är dopfunten av sandsten. Altaruppsatsen är ett renässansarbete från 1589. Ursprungligen hade kyrkan en s k läktarpredikstol. Delar av denna ingår i den nuvarande predikstolen. I stort sett har Hammarlunda kyrka bevarat sitt ursprungliga utseende.

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

 
Hammarlunda kyrka (länk till Google Earth)
Lista över avskrivna kyrkoböcker.

Åter till församlings-registret

Åter till första sidan