Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Gullarp - foto: Mats Meijer
Minneskors vid platsen för Gullarps rivna kyrka
Foto: Mats Meijer
Gullarp
(ingår numera i Trollenäs församling)
Gullarps kyrkogård

På denna plats stod Gullarps medeltida sockenkyrka, vars äldsta delar uppfördes på 1100-talet. Kyrkan bestod av långhus med absidkor i öster och torn i väster.

Söder om långhuset fanns ett vapenhus. Samtliga byggnadsdelar var uppförda av sten och med tak av tegel och bly.

På kyrkogården, som omgav byggnaden, fanns en stapel med tvenne klockor, den ena från 1511 och den andra från 1700-talet.

År 1880 sammanslogs Gullarps och Näs församlingar och en ny sockenkyrka uppfördes året därpå i Trollenäs. Samtidigt revs Gullarps kyrka.

Under markytan kvarligger obetydliga rester av det gamla templets grundvalar.

På kyrkogården bevaras några av de gravstenar från medeltid och senare århundraden, vilka tillhört kyrkan.

Information på tavla vid resterna
av Gullarps kyrka och kyrkogård

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

 

Platsen för Gullarps rivna kyrka (länk till Google Earth).

Lista över avskrivna kyrkoböcker.

Åter till församlings-registret

Åter till första sidan