Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Gårdstånga kyrka - foto: Mats Meijer
Foto: Mats Meijer

Gårdstånga

Gårdstånga kyrka uppfördes under 1100-1200-talet. Den har under tidernas lopp undergått flera förändringar. På 1400-talet inslogs korsvalv i kyrkan, tornet uppfördes på 1600-talet, medan trappgavlarna har tillkommit senare.

I kyrkans inre finns konstnärliga och värdefulla träskulpturer: altare, predikstol med portal, dopfunt och kapellskrank, samtliga ett verk av den store träsnidaren Jakob Kremberg. Kapellskranket är unikt, någon motsvarighet har ej kunnat återfinnas varken i Sverige eller i utlandet.

Det medeltida stenaltaret med relikgömma i altarbordets mitt är kyrkans äldsta inventarium. Detta altare togs ned då Krembergs altare sattes upp, och det gamla altarbordet användes som en stampsten i marken vid ingången till absiden. Den har sedermera placerats på sin nuvarande plats.

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

 
Gårdstånga kyrka (länk till Google Earth)
Lista över avskrivna kyrkoböcker.

Åter till församlings-registret

Åter till första sidan