Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Eslövs kyrka - foto: Mats Meijer
Foto: Mats Meijer
Eslöv

Eslövs kyrka invigdes 1891. Då kallades kyrkan "Vestra Sallerups kyrka". Först 1952 övergick socknens gamla namn till det nya Eslövs församling och kyrkan fick formellt heta Eslövs kyrka. Kyrkan är uppförd i röd tegel i en nygotisk stil, känd som "Eslövsgotiken". (länk till Västra Sallerups kyrka)

Predikstolen är utförd i kalksten och har ritats av domkyrkoarkitekten Eiler Graebe. Den uppsattes år 1955. Den nya dopfunten, ett verk av konstnären Stig Ryberg, är från 1962.

Den stora kormattan framför altaret är komponerad av Barbro Nilsson och utförd av Märta Måås-Fjetterströms ateljé i Båstad.

Två kyrkklockor monterades i kyrktornet 1891, en tredje skänktes till kyrkan 1961. Under hösten 1988 invigdes en ny kororgel.

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

 
Eslövs kyrka (länk till Google Earth)
Lista över avskrivna kyrkoböcker.

Åter till församlings-registret

Åter till första sidan