Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Bosjöklosters kyrka - foto: Mats Meijer
Foto: Mats Meijer
Bosjökloster

Bosjöklosters kyrka uppfördes som klosterkyrka i romansk stil cirka 1150 eller 1160, helgad åt Jungfru Maria och S:t Nicolaus. Den är byggd i huggen sandsten, Höörs sandsten. Stilen är typisk romansk med långhus, kor och absid. Tornet är tillbyggt på 1850-talet.

De nuvarande valven i kyrkans långhus slogs på 1400-talet. Det ursprungliga altaret, delvis i sandsten, finns kvar. På altarbordet finns sedan 1588 ett mycket förnämligt altarskåp. Det stora triumfkrucifixet i snidad ek är från 1400-talet och predikstolen är från 1588.

På korets södra vägg finns en gammal målning på trä, sannolikt från 1500 - 1600-talet, föreställande nattvardens instiftelse.

Dopfunten i sandsten är från 1400-talet och dopfatet i mässing är tillverkat på 1600-talet.

Bänkinredningen i ek är troligtvis den äldsta i sin helhet bevarade vi har i någon kyrka. Den skänktes till kyrkan av Thale Ulfstand år 1601.

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

 
Bosjöklosters kyrka (länk till Google Earth)
Lista över avskrivna kyrkoböcker.

Åter till församlings-registret

Åter till första sidan