Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Bosarps kyrka - foto: Mats Meijer
Foto: Mats Meijer
Bosarp

Nuvarande Bosarps kyrka byggdes 1867, då den gamla revs. Grundmurarna från den gamla kyrkan finns kvar på den gamla kyrkogården 500 m söder om nuvarande kyrka. Den nya kyrkan är närmast byggd i nygotisk stil med västtorn, vitputsat långhus och sakristia i söder.

Av äldre inventarier finns gravhällar till en gravvårdsgrupp av romansk typ, med figurreliefer. Vidare finns en romansk dopfunt av sandsten placerad över en 1700-talsgravsten, troligtvis från slutet av 1100-talet, enkelt utsmyckad med fris och släthuggen fot. Dopfatet är av koppar med årtalet 1699. Det finns även ett par vackra malmljusstakar från 1500- och 1600-talet. Den gamla kyrkans predikstol finns bevarad i den nya kyrkan.

Ruinerna av Bosarps gamla kyrka - foto: Mats Meijer
Ruinerna av Bosarps gamla kyrka
Foto: Mats Meijer

Bosarps gamla romanska sockenkyrka har daterats till 1100-talet. Den hade långhus, ett lägre och smalare kor samt absid längst i öster. I väster fanns torn och åt söder tillbyggdes fram på 1400-talet ett vapenhus.

Kyrkan revs när den nya byggdes år 1867. Murresterna, vilka ger en god uppfattning om den gamla helgedomens storlek och planbild, konserverades i anslutning till grävningar åren 1948 - 1951.

Två medeltida präster är kända från Bosarp, Johannes, död 1159 och Radulfus, död 1166.

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

 
Bosarps kyrka (länk till Google Earth)
Ruinerna av Bosarps gamla kyrka (länk till Google Earth)
Lista över avskrivna kyrkoböcker.

Åter till församlings-registret

Åter till första sidan