Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Borlunda kyrka - foto: Mats Meijer
Foto: Mats Meijer

Borlunda

Borlunda kyrka stod färdig 1868 och ersatte de gamla kyrkorna i Borlunda och Skeglinge. Kyrkans planform är det latinska korset, men med särskilt breda korsarmar. Ett västtorn för klockorna är asymmetriskt placerat. Murarna uppfördes av bränd tegel i gult med band av röd tegel.

Altaret är uppbyggt av ett mittparti med en spetsig gavel som flankeras av tre par vridna kolonner. Altartavlan finns mellan kolonnerna. I kyrkan finns även två äldre altartavlor från den medeltida kyrkorna.

Den gotiskt inspirerade predikstolen har en korg dekorerad med spegelfält, avdelade av halvkolonner. Den gamla predikstolen finns också i Borlunda kyrka. Den är från c:a 1800, och är avsedd att stå på golvet. Den är restaurerad och placerad strax nedanför koret.

Dopfunten är placerad i korets ytterdel till vänster om altaret och är från 1872. Det är tillverkat i cement.

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

 
Borlunda kyrka (länk till Google Earth)
Lista över avskrivna kyrkoböcker.

Åter till församlings-registret

Åter till första sidan