Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Billinge kyrka - foto: Mats Meijer
Foto: Mats Meijer
Billinge

Nuvarande Billinge kyrka invigdes 1865. Arkitekt var Helgo Zettervall. Inskriptionen på en stentavla över kyrkans huvudingång, daterad år 1864, berättar att "En regnig sommar och tidig vinter detta år försenade kyrkobygget".

Den gamla kyrkan, som revs 1863-64, låg på samma plats som den nya. Från den gamla kyrkan finns rester av huggna sandstenar från portaler och pelare kvar. I den nya kyrkans murar ingår en del sten från den gamla kyrkan. Dopfunten av sandsten är från 1100- eller 1200-talet, dopfatet av mässing finns också kvar från den gamla kyrkan. Storklockan gjöts 1750 och lillklockan 1792.

Den gamla klockarebänken, där Billingeklockaren Nils Lilja satt ibland, användes fram till 1881.

Korfönsterna är försedda med glasmålningar och matt antikglas.

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

 
Billinge kyrka (länk till Google Earth)
Lista över avskrivna kyrkoböcker.

Åter till församlings-registret

Åter till första sidan