Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Trehäradsbladet
Förteckning över artiklar m m ur tidigare nummer av

Trehäradsbygden

(tidigare Trehäradsbladet)

Trehäradsbygden är föreningens medlemstidning som utkommer två gånger per år.

1  1987 2-3  1987 1-2  1988 3-4  1988 1-2  1989
3-4  1989 1  1990 2  1990 1  1991 2  1991
1  1992 2  1992 1  1993 2  1993 1  1994
2  1994 1  1995 2  1995 1  1996 2  1996
1  1997 2  1997 1  1998 2  1998 3  1998
1  1999 2  1999 3  1999 1  2000 2  2000
3  2000 1  2001 2  2001 3  2001 1  2002
2  2002 3  2002 1  2003 2  2003   3  2003
1  2004 2  2004 3  2004 1  2005 2  2005
3  2005 1  2006 2  2006 3  2006 1  2007
2  2007 3  2007 1  2008 2  2008 3  2008
1  2009 2  2009 3  2009 1 2010 2 2010
3 2010 1 2011 2 2011 3 2011 1 2012
2 2012 3 2012 1 2013 2 2013 3 2013
1 2014 2 2014 3 2014 1 2015 2 2015
1 2016 2 2016      

Trehäradsbladet till och med 2 2012 finns med på vårt USB minne (ESFF 2012) i pdf-format.

överst


Dokument, trycksaker

 

överstTrehäradsbladet 1 1987

 • Gårdstånga socken
 • Kuriositeter ur Gårdstånga kyrkoböcker

 

 

överstTrehäradsbladet 2-3 1987

 • Då Reslövs kyrkklocka kom i fiendehand
 • Dramatik i Tåbelund
 • Notiser ur Gårdstånga kyrkobok
 • Emigrationen till Amerika
 • Eslövs kyrka
 • V Sallerups kyrka
 • Svensk bödelstaxa, fastställd 1736
 • Dikt ”Så går ett bondeår”

 

 

överstTrehäradsbladet 1-2 1988

 • Holmby kyrka
 • Kyrkan och folkbokföringen
 • Uträkning av personnummer
 • Något om lantmäteri och olika registreringar
 • Om upphävande av trolovning och lysning på 1800-talet
 • Det folkliga dräktskicket
 • Exempel på hur en bouppteckning kan se ut
 • Taxa för gästgivare
 • Sjön som försvann
 • Dikt ”Resan till Eslöf”

 

 

överstTrehäradsbladet 3-4 1988

 • Trehäradsbladet och Trehäradsvägen - namn med symbolik
 • Min mormors anor
 • Skarhults slott
 • Bouppteckning från 1805 - Tufwe Larsson, Wästraby, Högseröd
 • Emigrantöden
 • Härader och församlingar i Malmöhus län
 • Livets högtider - från vaggan till graven
 • Dikt ”Ettehöstavär”

 

överstTrehäradsbladet 1-2 1989

 • Har Medelsvenssons ”gräsrötter” något allmänt intresse?
 • Härader och församlingar i Kristianstads län
 • Ur Säby sockens personaliebok C:4 1751-1811
 • Traditioner och skrock kring midsommar
 • Något om husförhör och husförhörslängder
 • ”En underdånig quinna” - ur Harjagers härads dombok 1744
 • Skånsk madavisa
 • Skånsk madavisa och recept därtill
 • Reslövs kyrka
 • Konsten att göra skrivbläck
 • Ett amerikabrev
 • Våra månader i dagligt tal på svenska och danska
 • Min farfars mors anor
 • Dikt ”Mitt hjärta bor i en gammal gård”

 

 

överstTrehäradsbladet 3-4 1989

 • De skånska längorna
 • Series pastorum - V Sallerups och Eslövs församlingar
 • Ellinge slott
 • Våra veckodagar
 • Ur genealogins historia
 • Föreningar och förbund för släktforskare
 • Markegång och livsmedelspriser i forna dagar
 • Min farfars mors anor
 • Äldre uttryck för antal, mått och vikt
 • Dikt ”Gammalt pilträd”

 

 

överstTrehäradsbladet 1 1990

 • Några söndagars namn på latin
 • Klockare genom tiderna
 • Vår förste genealog
 • Stehags kyrka
 • Antavlor för släkter i Asmundtorp och Gryby
 • Mötesplatsen vid Tvedör
 • ”Beck-Hoffuet”
 • Dikt ”Onsjö”

 

 

överstTrehäradsbladet 2 1990

 • Då man fick gå till ”grannas” för att låna eld
 • Genealogiska funderingar
 • Några glimtar från Frosta härads 1600-tal
 • Trolleholms slott
 • Antavla, Lindgren-grenen av Stig Nilsson
 • Flora Scanica
 • Seder och bruk i samband med barnafödande och dop
 • Klockare än en gång
 • Folkliga benämningar av svenska mynt
 • Dikt ”Slättvinter” av Gabriel Jönsson

 

 

överstTrehäradsbladet 1 1991

 • Naturens apotek
 • Sven Isgrens anor
 • Lite om vår utställning på biblioteket i Harlösa
 • Kyrkans framtida register
 • Sedlighetsregler på 1500-talet
 • Mat- och dryckesvanor på 1500-talet
 • Tio hälsovårdsregler
 • Forskning utanför kyrkoböckerna
 • Titlar
 • Vilken veckodag inträffade...?
 • Dikt ”Karna vill ble grann” av Ebba Åkesson

 

 

överstTrehäradsbladet 2 1991

 • De börjar sin släktforskning i unga år
 • Lite huvudbry
 • Genealogi i litteraturen
 • Svensk mynträkning från 1520-talet till våra dagar
 • Saxat
 • Forskning utanför kyrkoböckerna
 • Julcollage
 • SGF-arkivet
 • Från eldhuset till den moderna lägenheten
 • Min faders antavla av Inga-Britt Pettersson
 • Från den julianska till den gregorianska tideräkningen
 • Östra Karaby kyrka
 • Några skånska ord och uttryck
 • Om torv och torvmossar
 • Idén kom från Danmark
 • Lösning till ”Lite huvudbry”
 • Att få absolution
 • Arkiven i Stockholm
 • Bouppteckning
 • Dikt ”De julas” av Axel Persson

 

 

överstTrehäradsbladet 1 1992

 • Hjularöd
 • Skolan i Öved och Skartofta
 • Ur ”Svenska sjukdomsnamn i gångna tider”
 • Min morfars anor av Hjördis Meijer
 • Rolig räkning
 • Grader och tjänster i gamla militärdokument
 • Skånes vägar
 • Mellan himmel och helvete
 • Dikt ”Matteslarva” av Birgit Lindström

 

 

överstTrehäradsbladet 2 1992

 • Milstolpar - våra förfäders hastighetsmätare och taxameter
 • Vår nya folkbokföring
 • Julen står för dörren
 • När haren och pinnjsoen spronnge väjjalöpa
 • Rättvisa och orättvisa i gången tid
 • Ur Hallaröds kyrkoböcker
 • Där släktforskning är som en del i religionen
 • Dikt ”Julkärven”

 

 

överstTrehäradsbladet 1 1993

 • Rättvisa och orättvisa i gången tid
 • Bötfälld för en kopp kaffe
 • Soldatregister i Sverige 1992
 • Bröllop i historien
 • Förvaring av släktarkiv
 • Så blev jag släkt med Birger Sjöberg - Fridas skald
 • Den oumbärlige och tillitsfulle Affärsmannen
 • Ur Bosarps och V Strö vigselböcker
 • Datahörnan

 

 

överstTrehäradsbladet 2 1993

 • Om gammaldags klädtvätt
 • Gamla tiders rengöringsmedel
 • Avskrift av kyrkoböcker
 • Kommunsammanläggningar
 • Åmm pågen såmm skolle sia et grant or
 • Industriroboten Gusten
 • Utdrag ur konfirmandboken från Hörröds kyrka år 1890
 • Villarpaskott, läkekonst med urgamla anor
 • En vacker gammal historia om Tåbelund och Gylde Eeg
 • Gravstensinventering
 • Datahörnan
 • Latinska dagar
 • Utdrag ur Wästra Härads Dombok 1673
 • Lev-väl utställningar på biblioteken
 • Barberare, kirurger och fältskärer
 • Från vindögat till fönstret
 • Slumrande anlag

 

överstTrehäradsbladet 1 1994

 • Ost till - ”Vårt dagliga bröd”
 • Skåningar har aldrig kunnat tala danska
 • Billinge Waldemar-söner - Antavla med kulturhistoria
 • Kulturella noter och notiser
 • Datahörnan
 • Svenskt glas genom tiderna
 • Tidsperspektiv
 • Våra förpackningar
 • Östra Strö lysnings- och vigselbok 1861-1894
 • ALU - avskrift av kyrkoböcker
 • Tjärbränning, ett urgammalt, snart bortglömt näringsfång
 • Många vägar kan leda till den okända USA-släkten
 • En gammal gård berättar
 • Fader okänd - vad gör jag?
 • Vaka tyst
 • Forna tiders brandförsäkring
 • Sägnen om jättarna och V Sallerups kyrka
 • Stora Kastberga bys historia
 • Billinge-kadrillen

 

 

överstTrehäradsbladet 2 1994

 • Så kan det gå - släktforskar en gång till
 • Den gamla skolan
 • Fädernas quarnar
 • SGF-biblioteket informerar
 • Min farfars anor av Lennart Winér
 • När februari hade 30 dagar
 • Datahörnan
 • Bland möllor och slott - ur stockar och sten
 • Julen i Glostorps socken
 • Gårdstånga kyrka
 • Gårdstånga ålderdomshem
 • Där forna resenärer rastat
 • Grustäkten - Dalen i Getinge
 • Sockennamn i Frosta härad
 • Nygårds druva
 • Karta över Gårdstånga by 1763-64
 • Gårdstånga lysnings- och vigselbok
 • Dikt ”Ve Gårstånga kjårka” av Nils Ludvig

 

 

överstTrehäradsbladet 1 1995

 • Ordföranden har ordet
 • Nya medlemmar
 • Förteckning över församlingar i Trehäradsbygden
 • Brönneslöv Stipendiet
 • Släktforskning i Kronobergs län
 • Länsindelningen i Sverige
 • Föreskrifter nyttiga i det allmänna lifwet
 • Efterlysningar
 • Västra Sallerups kyrka
 • Series pastorum
 • Sockenstämmobeslut mot prål och yppighet vid 1800-talets början
 • Västra Sallerups lysnings- och vigselbok 1888-1894
 • Förteckning över inventerade gravstenar vid Västra Sallerups kyrka
 • Museieförening har bildats
 • Att forska efter levande släktingar i allmänhetens terminal
 • Västra Sallerups socken, Eslövs by
 • Svärfäder och svärsöner, triangeldrama med lyckliga slut
 • Ättlingar av häradsskrivare Anders Hansson h h Margareta Råbock o deras dotter Christina Quäderlöf m m Daniel Schmeling
 • Datahörnan
 • Datorkurs
 • Whilly Roos upprop
 • Dikt av Alf Henriksson
 • Min mormors mors recept
 • Förteckning över artiklar m m ur tidigare nummer av Trehäradsbladet
 • Sägnen om Salle, Tåbe och Vase
 • Dikt ”Staden på landet” av Nils Ludvig Olsson

 

 

överstTrehäradsbladet 2 1995

 • Ordföranden har ordet
 • Lunds domkyrka 850 år (Ljuset kom från väster)
 • Kallelse till årsmöte
 • Från Knut Den Helige till Brönneslöv i våra dagar. Tidningsurklipp
 • SGF, ”UNA-HANS” släkten och ”En Skånsk Bondestam”
 • Reslövs-anor
 • Ett förskräckeligt oväder och dess följder
 • Kära släktforskare!
 • Att resa i gamla tider
 • Gästgiverier i mellanskåne, Gästgivaregården i Hurva
 • Gästgiverier i mellanskåne, Gästgivaregården/Stora Hotellet i Hörby
 • Utdrag ur Ordning för gästgifwerierna
 • Gästgivaretaxa 1770
 • Gästgiverier i mellanskåne, Gästgivaregården i Höör
 • Gästgiverier i mellanskåne, Gästgivaregården i Röstånga
 • Annelövsliv, en processande gästgivare på 1700-talet
 • Gästgivaregården i Tågarp, I
 • Gästgivaregården i Tågarp, II
 • Gästgiverier i mellanskåne, Gästgivaregården i Åkarp
 • Min morfars morfar, en dynamisk gästgivare
 • Nya böcker till utlåning
 • En gammal gård i Onsjö härad
 • Efterlysningar
 • Liten ordlista för släktforskare
 • Skaffa er en ättartavla
 • Uthyrning av vidiolog och mikroficheläsare
 • Rapport från riksstämman i Stockholm
 • Nu blir Barsebäcks historia bok
 • Skånska nationernas madavisa

 

 

överstTrehäradsbladet 1 1996

 • Ordföranden har ordet
 • Nya medlemmar
 • Trehäradsbygden
 • Brönneslöv Stipendiet
 • Presentation av Brönneslöv Stipendiaterna 1996
 • Lite järnvägshistoria från Eslöv med omnejd
 • Epoken Eslöv - Ystads järnväg
 • Antavla från enskiftets Brönneslöv
 • Bergig betraktelse från Brönneslövs horisont
 • Skeglinge kyrka
 • Visdom
 • Skeglinge födelsebok 1861-1894 (utdrag)
 • Skarhult
 • Herrskap och tjänstefolk på Skarhult
 • Hurva lysnings- och vigselbok
 • Lite historia om Hurfva socken
 • Lite historia om Högseröds socken
 • Frosta häradsrätt ”bouppteckningar”
 • Sockennamnen i Frosta härad
 • Brev från Uddevalla 1859
 • Efterlysningar
 • Selma Lagerlöf - Anna Maria Lenngren
 • Riksstämma i Växjö
 • Emigrationen 150 år
 • Internet - Kan det vara något?
 • Datorn i släktforskningen
 • Bås å änter av Nils Ludvig

 

 

överstTrehäradsbladet 2 1996

 • Vad var det som drev människorna att emigrera?
 • Varför emigrerade jag till Canada? - Gerthy och Torsten Persson, Nelson, B C
 • Kartor Canada - USA
 • Utvandrare från Sebbarp, Högseröds socken
 • Högseröds - anor
 • Bror Johan Göransson, Johanna Fridh, Gummarp, Harlösa socken
 • Wi sålde wåra hemman
 • Emigration 1850-1940
 • En ung kvinnas emigrantöde i Canada. (åren 1921-1933)
 • Holmby socken, migration 1840-1920
 • Utdrag ur migrationsregister 1840-1920
 • Per Olsson och Kjersti Larsdotter från Skårby socken
 • 12 led kvinnor kring Stenbocks sten
 • Släktskapstavla 12 led kvinnor
 • Utvandrare från Ö Gårdstånga
 • I Kyrkhult finner du mikrokorten - från hela Sverige
 • Dokument till salu
 • Barndomshemmet (Karl-Ewert Christenson)

 

överstTrehäradsbladet 1 1997

 • Om Gullarp, Trollenäs och järnvägen
 • Smått och gott från Gullarp, Trollenäs och Västra Strö
 • Han lades nog i en annan hög
 • Mikrokort på stadsbiblioteket
 • Byns stora män på 1700-talet
 • Östra Karaby
 • Eslövs museums skriftserie
 • Brönneslöv stipendiaterna 1997
 • Nyheter från landsarkivet i Lund
 • En Skånsk Bondestam
 • RÖTTER Världens enda dagstidning för släktforskare
 • Antavla från Reslöv och En Skånsk Bondestam
 • Åkarps tingsställe och Marieholm
 • När Esaias Tegnér fick Reslövs Pastorat
 • Datalördag/kurs
 • Bengta i mossen
 • Ur ”En släktforskarcirkelledares anteckningar”
 • Reslövsanor kring Weibull och Billing
 • Marieholmsrummet på biblioteket i Marieholm
 • Riksstämma och Släktforskardagar i Helsingborg 13-14 september 1997
 • Tredskande husmän i Norrvidinge på 1820-talet
 • Dikt ”Skånska slott och herresäten”

 

 

överstTrehäradsbladet 2 1997

 • Ordföranden har ordet
 • Nya medlemmar
 • Historia om Örtofta
 • Fattigvård i Gudmuntorp på 1880-tale
 • Anor och brott
 • Från mulbete till enskifte
 • Qvaederlöfsanor
 • Remmarlöv nr 5 - En gammal släktgård
 • Efterlysning
 • Livet i en prästgård i seklets början
 • Remmarlöv - En gammal by med ett ännu äldre namn
 • Anbytardag i Eslöv
 • Forskarcentrum i Kyrkhult
 • 1997 fyller föreningen 10 år. Här kommer en tillbakablick.
 • Kal snickare därhimma, dikt av Lennart Kjellgren

 

 

överstTrehäradsbladet 1 1998

 • Ordföranden har ordet
 • Bertil Jahrö in memorian
 • Skollärare i en socken där hoveriet florerade
 • Öved-Skartoftasläkten
 • Nöbbelöf nr 15, En 1600-tals gård?
 • Registerutdrag, Billinge kyrkoböcker
 • Släktforskardagar 1998, Jönköping 29-30 augusti 1998
 • Nya medlemmar
 • Efterlysningar
 • Mordet i Harlösa
 • Fint folk o kältringa
 • Brönneslövstipendiat 1998
 • Örtofta
 • Spår i landskapet 1
 • Spår i landskapet 2
 • Förteckning på alla i Nöbbeleds församling specificerade olyckshändelser år 1800
 • Kulturstafett
 • Räjned, dikt av Nils Ludvig

 

 

överstTrehäradsbladet 2 1998

 • Ordföranden har ordet
 • Nya medlemmar
 • Gustaf Broomé, kyrkoherde i Västra Sallerup och Remmarlöv
 • Gustaf Broomés anor
 • Gustaf Broomés ättlingar
 • Efterlysningar
 • Mordbrand i Eslöv och Remmarlöv
 • En gammal möllarsons anor och arv
 • Köpekontrakt i Stockamöllans arkiv
 • Några exempel på Murphy´s lag för släktforskare
 • Soldatens skyldigheter i fred och i fält
 • En livligt besökt hembygdsgård
 • Förändringar i föreningsbiblioteket
 • Guldgruva för forskare
 • Härader och församlingar i Skåne län
 • Folktro och vidskepelse förr
 • Utdrag ur nyhetsbrev från SVAR (Riksarkivet)
 • Släktforskardagar 1998
 • Medaljören, dikt av Anders Ohlsson

 

 

överstTrehäradsbladet 3 1998

 • Ordföranden har ordet
 • Nya medlemmar
 • En efterlysning och dess följder
 • Ett mord, en by och några levnadsöden. Bessinge 1881
 • Historien om ett rättsfall i Hörby anno 1887
 • Fader okänd
 • Efterlysningar
 • Brostorpsmordet
 • Skolbarnen i Kärrstorps småskola 1896
 • Thure Nilssons anor
 • Skånsk november. Dikt av Gabriel Jönsson

 

 

överstTrehäradsbladet 1 1999

 • Ordföranden har ordet
 • Brönneslöv Stipendiet, Om hur tågen drog byn Harlösa ner för Harlösabacken
 • Anor från medeltiden
 • Nya medlemmar
 • Naturens apotek
 • Domböcker på mikrokort - kan det vara något?
 • Efterlysningar
 • Billinge, Spelmansstämma och Hemvändardag
 • Appelman vid tinget
 • Anor från Röstånga, Norra Rörum och Stehag
 • Nyheter från Landsarkivet i Lund inför 1999
 • Dessa fantastiska män i sina flygande automobiler
 • En gammal byakarta
 • Nyårsdagen 1999, dikt av Ernst Åkesson

 

 

överstTrehäradsbladet 2 1999

 • Ordföranden har ordet
 • Nya medlemmar
 • Släkthistoria från 1176 -1970, släkten Saurow von Saurau
 • Kommunsammanläggningar 1863-1970
 • Arkivregister Eslövs kommun
 • Allmän efterlysning
 • Vad innebar laga skifte?
 • Humor på Amerikanska
 • Tillskott till föreningsbiblioteket
 • Nöbbelövs by i Västra Sallerups socken nästan jämnad med marken
 • Sexfaldig bestraffning för en smula nyspulver
 • Gamlegårds äldsta anor
 • Ättlingar till Anders Hansson och Margareta Råbock på Bögerup
 • "Va di store di bar se åd forr i varden"
 • Anbytardagar under hösten

 

 

överstTrehäradsbladet 3 1999

 • Ordföranden har ordet
 • Tävling
 • Nya medlemmar
 • Om livet i en skogsbygd för 100 år sedan
 • Ellakors och tiggesilver
 • Mina anor
 • Söta Louise och ollonfläsk
 • Efterlysningar
 • Hammarlunda mölla
 • Fragment ur en sockenhistoria - Gårdstånga
 • Kungliga valspråk
 • mord
 • Gunnar Perssons antavla
 • Erling Eidem i Gårdstånga prästgård
 • Julklappstips
 • Det kom ett brev
 • Bevara släktforskares resultat
 • Tal på Hörby torg nyårsafton år 1899
 • Dikt, Hammarlunda mölla av Nils Ludvig

 

överstTrehäradsbladet 1 2000

 • Ordföranden har ordet
 • Nya medlemmar
 • Pristagare i tävling
 • Farfar och hans härstamning
 • Resultat av efterlysningar
 • En utflykt söder om landsvägen
 • Med anor från Harlösa
 • Efterlysningar
 • Information och meddelanden
 • En fantastisk historia
 • Inlämnade kyrkoböcker
 • Fosterbarn på 1800-talet
 • Gunnar Perssons antavla (korrigeringar av uppgifter i 3 1999)
 • En vårlig tradition (Majsångare, Majsjungning)
 • Biskop Billings besök i Billinge 1913
 • Series Pastorum för Billinge
 • Gårdstångas historia
 • Bokrea i Osbyholm
 • Maj i by

 

 

överstTrehäradsbladet 2 2000

 • Ordföranden har ordet
 • Nya medlemmar
 • Tankar och funderingar kring min släktforskning och lite anor och ättlingar i skomakaresläkten Blomsterberg
 • Ännu en utflykt söder om landsvägen
 • Historien om Fosie och Kulladal
 • Lennart Börnfors: Min fru Sonjas anor
 • Örtofta socken i Harjagers härad Malmöhus län
 • Tilltrasslat
 • Historisk återblick
 • Efterlysning
 • Det kom ett brev, Dikt av Pär Lagerkvist

 

 

 

överstTrehäradsbladet 3 2000

 • Ordföranden har ordet
 • Nya medlemmar
 • Remmarlöfssläkten, Historia kring några bondefamiljer
 • Skånsk litteratur för släktforskare
 • Niels Ernstsson och/eller Nils Nilsson?
 • Orups sanatorium
 • Lennart Börnfors: Min fru Sonjas anor (forts. från Trehäradsbladet 2 2000)
 • Rapport från riksstämman 2000
 • Min släkt i Norrtou
 • Efterlysningar
 • Resumé över höstens aktiviteter
 • I fönstret (dikt)

 

 

överstTrehäradsbladet 1 2001

 • Ordföranden har ordet
 • Nya medlemmar
 • Arvid Ungessons anor
 • Vem var Garibaldi?
 • Hallaröd år 1700-1701
 • Min fru Sonjas anor - rättelser och tillägg
 • Remmarlöfssläkten - tillägg och kompletteringar
 • Remmarlöfssläkten del 2
 • Statare
 • En resa i släktens spår
 • Soldatregister i Sverige1-majdemonstration i Eslöv år 1902
 • Stabbarp och Stabbarps gruva
 • Information och meddelanden
 • Nyheter från Landsarkivet inför år 2001
 • Folkbokföringshandlingar 1895-1991 i Landsarkivet
 • Efterlysningar
 • Rallarevisa

 

 

 

överstTrehäradsbladet 2 2001

 • Ordföranden har ordet
 • Nya medlemmar
 • Sophia Brahe
 • En resa i fädrens spår
 • Antavla för min far Thor Lindgren
 • Internettips, Scangen - diskutera släktforskning på nätet
 • Farmors härstamning
 • Min farmors antavla
 • Presentation av redaktionskommittén
 • Födelse och dop i gamla tider
 • Billinge Sockenbok - del 2
 • Remmarlöfssläkten (del 3), Barnmorska och småbrukare
 • En barnmorska
 • Efterlysninga

 

 

överstTrehäradsbladet 3 2001

 • Ordföranden har ordet
 • Nya medlemmar
 • Min farmors anor
 • Krigsarkivet och forskarna
 • Bilder från ett svunnet Eslöv
 • Bernhard Möllers anor
 • Backstugor och jordstugor
 • Om hur Christer fick "möta" sin morfar i Eslöv
 • Slaget vid Borst 1644
 • Skartofta - en försvunnen kyrka i Färs härad
 • SGF:s stämma 2002-04-06
 • Efterlysning
 • Di fåste fjeden (dikt av Nils Ludvig)

 

 

 

överstTrehäradsbladet 1 2002

 • Ordföranden har ordet
 • Nya medlemmar
 • Bonde Persson i Torrlösa
 • Landsarkivet i Lund
 • Kvinnoöden
 • Skånes trädgårdar
 • Släktforskarnas arkiv
 • Mormonerna eller Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga
 • Landsarkivet i Lund (Inskränkningar i forskarsalarnas öppethållande)
 • Efterlysningar
 • Avtal öppnar vägen för fler att släktforska på nätet
 • Bildkavalkad frånSGF:s stämma i Eslöv 2002-04-06
 • Levnadsteckning
 • 1700-talets hårda rättvisa
 • Arkivcentrum syd
 • Dikt - Eslövsvisa

 

 

 

överstTrehäradsbladet 2 2002

 • Ordföranden har ordet
 • Välkommen till Billinge och Hembygdens Dag/Hemvändardag
 • Det kommer mera om Sven Svenssons avskrifter från kyrkoböckerna i Västra Torup, Röke, Matteröd och Hörja
 • Ängelholms Släkt- och Folklivsforskarförening ordnar anbytardag
 • En 4 Skåne arrangerar anbytarträff för sjunde året
 • Välkommen till Borlänge och Släktforskardagarna
 • Trolovning och bröllop
 • Terra Scaniae
 • Efterlysningar
 • Den gamla dansbanan
 • Församlingar i Lunds stift med ändrade namn från och med 2002
 • Sjöhusgården i våra hjärtan
 • Hjälp till att sätta namn på de döda
 • Jourhavande släktforskare
 • Den gamla dansbanan (dikt av Anette Berggren-Hessel)

 

 

överstTrehäradsbladet 3 2002

 • Ordföranden har ordet
 • Nya medlemmar
 • Skånelandskapen (Sveriges regentlängd och Danmarks konungalängd)
 • Ett tips från RÖTTER, Stora Släkt-Sök
 • De sista barnhusbarnen
 • Boktipset
 • Västra Sallerup i vinterskrud
 • Blistorps by och Textorius gravkapell
 • Ett tips från RÖTTER, Folkräkningen 1890 på Internet
 • En vandring längs Storgatan och Gamla Torg i Hörby
 • Karta öfver Eslöfs köping jemte Vestra Sallerups municipal-område 1898
 • Så gick det till när farfar var ung
 • Att forska efter levande släkt
 • Sven Svenssons anor
 • Din släktsaga
 • Efterlysningar
 • Håsekäringens spedor (dikt av Anders Ohlsson)

 

 

överstTrehäradsbladet 1 2003

 • Internet-tips
 • Information om föreningen
 • Nya medlemmar
 • Ordföranden har ordet
 • Jakob Jeppsson från Södra Rörum, ättlingar och anor
 • Levererade kyrkoarkiv
 • Brönneslöv Stipendiet 2003
 • Landsarkivet i Lund (inskränkningar i forskarsalarnas öppethållande)
 • Stabbarps Gruva (avskrift av artikel i Mellersta Skåne 1960-11-06)
 • Elvira Hanssons anor
 • Ordspråk och talesätt
 • Vårdikter

 

 

överstTrehäradsbladet 2 2003

 • Innehållsförteckning
 • Internet-tips
 • Ordföranden har ordet
 • Nya medlemmar
 • Information om föreningen
 • Välkomna till Ronneby och Släktforskardagarna
 • Vår herre och dansbaneeländet
 • Märklig gravsten på Stehags kyrkogård
 • Hembygdens Dag på Gamlegård, Billinge
 • Korset i Äspinge
 • Mellanskånska kyrkor och deras historia samt föreningens avskrifter och register avseende församlingar i Eslövs och Höörs kommuner
 • Dikt "Sommarfröjd"

 

 

överstTrehäradsbladet 3 2003

 • Innehållsförteckning
 • Ordföranden har ordet
 • Nya medlemmar
 • Vårt kulturella arv- Tankar om, kring och i Borlunda kyrka
 • Börja släktforska - Hur hittar du fram till din historia?
 • Lite släkthistoria från en mälardaling med skånska anor
 • Otto Larssons antavla
 • Öppettider i Lund Landsarkivet - Centrum Syd
 • Nyheter från Landsarkivet i Lund
 • Kvinnevads bro
 • Efterlysningar
 • Hemmestorp
 • Census 1930 - amerikansk folkräkning
 • Bröllop i Ingelstorp
 • Information om föreningen

 

 

överstTrehäradsbygden 1 2004

 • Ordföranden har ordet
 • Nya medlemmar
 • Brönneslöv Stipendiet 2004
 • Börja släktforska - Leta vidare i arkiven
 • Anor från Skåne
 • Amerikabrev från Ola Rasmusson
 • Efterlysningar
 • Lotterivinst söker ägare
 • Minnessten över slaget vid Borst
 • Sockenstämmoprotokoll
 • Vad en anträffad gravsten kan leda till
 • Ändringar och kompletteringar till medlemsförteckningen
 • Baskemölla - fiskeläget vid Östersjön
 • Välkomna till Stadsbiblioteket i Eslöv
 • Emigrantforskning - Gratisregister på Internet
 • Information om föreningen

 

överstTrehäradsbygden 2 2004
 • Ordföranden har ordet
 • Tillägg till föreningens släktforskarmaterial
 • Nya medlemmar
 • Anders Toresson Schenling Nordenadler och hans familj på Söderto gård i Lyby församling
  - En gammal familjebibel berättar
  - Utskrift av noteringar om familjehändelser nedtecknade i släkten Nordenadlers familjebibel
 • Anders Toresson Schenling Nordenadler - Anor och ättlingar
 • Efterlysningar
 • Hembygdens Dag på Gamlegård i Billinge
 • Den stora branden i Billeberga
 • Min mors anor
 • Kumlatofta
 • Adel och bönder i Skåne
 • Välkomna till Stadsbiblioteket i Eslöv
 • Emigrantforskning - Morse för emigrantforskare
 • Kyrkoarkiv på Landsarkivet i Lund
 • Information om föreningen

 

 

 

överstTrehäradsbygden 3 2004

 • Ordföranden har ordet
 • Nya medlemmar
 • Tillägg till föreningens släktforskarmaterial
 • Börja släktforska - Tips om forskning i 1900-talets källor
 • Efterlysningar
 • HH DigiArkiv
 • Tjörnarps kyrkoruin
 • Gamla foton - något att bevara
 • Emigrantforskning - Glöm inte bort svenska källor
 • I gränslandet
 • Lojaliteten, prostarna och språket - Försvenskning av Mellanskåne
 • Prästen Andreas Ehrensands kommentarer om de avlidna i Billinge och Röstånga socknar 1712-1752
 • Information om föreningen
 • I Skåne (dikt av Gabriel Jönsson)

 

överstTrehäradsbygden 1 2005

 • Ordföranden har ordet
 • Nya medlemmar
 • Jakob Ohlsson Fridh
 • Efterlysningar
 • Antavla för Thor Lindgren
 • Arkivinformation från Lantmäteriet
 • Kyrkobokföringen genom tiderna
 • Kyrkoruin på Österlen
 • Landsarkivet i Lund - öppettider
 • Hågkomster
 • HH DigiArkiv
 • Emigrantforskning - Immigration records
 • En liten prövning
 • Noteringar i Bosarps kyrkoböcker
 • Presentation av en ny bok - Billinge Sockenbok del 3
 • Verksamhetsberättelse för 2004
 • Information om föreningen

 

överstTrehäradsbygden 2 2005
 • Ordföranden har ordet
 • Hembygdens Dag på Gamlegård, Billinge
 • Vandring i min hemtrakt Böstofta
 • Hur det slumpade sig att jag hittade mina skånska anor
 • Att finna sina okända föräldrar
 • Handmålade släktträd
 • Ola Månsson alias August Lindbergh - Amerikafararna del 1
 • Emigration
 • ... och slagorna sjöng!
 • Känner någon igen personerna på dessa bilder?
 • Hågkomster
 • En skånsk bondestam på 1700-talet
 • Census 1870 - amerikansk folkräkning
 • Information om föreningen

 

 

överstTrehäradsbygden 3 2005

 • Ordföranden har ordet
 • Nya medlemmar
 • Tips om forskning i 1900-talets källor
 • Spökeri hos Bodils i S. Rågeboda
 • Efterlysningar
 • Min fars härstamning
 • Harald Larssons anor
 • Rekonstruktion av kyrkoböcker
 • Måns Olsson Lindbergh - äventyraren (Amerikafararna del 2)
 • Gettysburg
 • Församlingsindelningar i Eslövs och Höörs kommuner
 • Information om föreningen

 

 

överstTrehäradsbygden 1 2006

 • Ordföranden har ordet
 • Nya medlemmar
 • Vem känner till denna person (Nils Pålsson Wihlborg)
 • Kyrkobokföringen genom tiderna
 • Börje Ivansson hedrades vid stämman i Ystad
 • Efterlysningar
 • Emigranterna (Amerikafararna del 3)
 • Skånska ord och uttryck
 • När järnvägen kom till byn
 • Verksamhetsberättelse för 2005
 • Information om föreningen

 

 

överstTrehäradsbygden 2 2006

 • Senatorn (Amerikafararna del 4)
 • Hembygdens Dag på Gamlegård i Billinge
 • Personalen på Osbyholms gods cirka 1917
 • Skånska anor -mest från Trehäradsbygden
 • Landsvägsballad - visa av Nils Ludvig
 • Nya medlemmar
 • Efterlysningar
 • Historien om Bältinge by
 • Skånska ord och uttryck, M-Ö
 • Information om föreningen

 

 

överstTrehäradsbygden 3 2006

 • Ordföranden har ordet
 • Nya medlemmar
 • En titt i gammelmoster Mathildas kokböcker
 • Charles Lindbergh - Amerikafararna del 5
 • Linnemamsellens dotter
 • Efterlysningar
 • Järnvägen 150 år
 • Kyrkobokföringen genom tiderna - 1800-talets kyrkoboksmaterial
 • Släktforskning på Höörs bibliotek
 • Vem är personerna på bilderna
 • Information om föreningen

 

 

överstTrehäradsbygden 1 2007

 • Ordföranden har ordet
 • Nya medlemmar
 • Kungsmarken
 • Presentation av en ny bok Stockmöllan i bild - förr och nu
 • Matthis Pärsson och Arina Pärsdotter
 • Tävling och liten läsövning
 • Efterlysningar
 • Försvunna emigranter
 • Brödåkraättlingar på ny CD
 • Bra att veta
 • Välkommen att medverka i projektet "I Ferdinands fotspår"
 • Nyheter från Statens arkiv och Landsarkivet i Lund
 • Verksamhetsberättelse för 2006
 • Information om föreningen

 

 

överstTrehäradsbygden 2 2007

 • Ordföranden har ordet
 • Nya medlemmar
 • Hembygdens Dag på Gamlegård i Billinge
 • Eslövs sommarkoloni i Kämpinge och Sjöholmen
 • 1651 års Decimantbok
 • Det vi inte fått veta om Skånes historia - Stackars Skåne och skåningar, del 1
 • Släktforskardagar med Bokmässa i Halmstad 24-26 augusti
 • Dansstället Rövarekulan
 • Gamla och nya Eslövsmiljöer

 

 

överstTrehäradsbygden 3 2007

 • Har du en bild av min farmor?
 • Vem är personerna på bilden?
 • Det vi inte fått veta om Skånes historia - Stackars Skåne och skåningar, del 2
 • Tornspiran av för Maglarps nya kyrka
 • Ödekyrkan
 • Klockare i Barsebäck och Hofterup

 

 

överstTrehäradsbygden 1 2008

 • Hemsidan 10 år
 • Bildgåtan
 • Gräsrötter
 • Ordföranden har ordet
 • Nya medlemmar
 • Danuta Lindsjö - mottagare av 2008 års Brönneslövs Stipendium
 • Verksamhetsberättelse för 2007
 • Mina far- och morföräldrars anor
 • Tvau par
 • Hejdeholm
 • Vi härstammar från vikingarna
 • Kyrkan som försvann
 • Kyrkogårdarna
 • De slogs och tog sig ett glas
 • Gustav Andersson, hans föräldrar och levnad
 • Minnesbok över en mycket märklig Tjörnarpsbo - Gustav Andersson i Oran
 • Information om föreningen

 

 

överstTrehäradsbygden 2 2008

 • Internet-tips
 • Ordföranden har ordet
 • Hembygdens Dag med Hemvändardag på Gamlegård i Billinge
 • Skånes Linné, Söderåsens blomsterkung - Nils Lilja
 • Kyrkoarkiv på Landsarkivet i Lund
 • Två mellanskånska dansställen
 • Register Eslöv och Höör 1931-1937
 • August Andersson, Hurva
 • Släktforskardagar i Malmö 30-31 augusti
 • Livsöden
 • Gamla foton
 • Information om föreningen

 

 

överstTrehäradsbygden 3 2008

 • Internet-tips
 • "Stackars lilla Anna"
 • Ordföranden har ordet
 • Nya medlemmar
 • Margit Ekdahl - Miss Amerika 1930 med skånska anor
 • Bröllopsbild med Handelsboden i Stockamöllan i bakgrunden
 • Majken Adolfssons anor
 • Eric Djurberg från Önnestad
 • Frosta Härads "hufvudstad"
 • Gamla foton
 • Två böcker om Askerödsbygden
 • Information om föreningen

 

 

överstTrehäradsbygden 1 2009

 • Internet-tips
 • Ordföranden har ordet
 • Verksamhetsberättelse för 2008
 • Föreningens hemsida - www.esff.se
 • Brönneslöv Stipendiet 2009
 • Nya medlemmar
 • En sommarfärd
 • Biskops- och prostvisitationer
 • Föjers arkiv på internet
 • Efterlysningar
 • En bouppteckning i Remmarlöv år 1745 och fyra gäss på villovägar
 • Den engelska parken på Löberöds gods
 • Kyrkobokföringen genom tiderna - den kyrkliga indelningen
 • Släktskapsförvecklingar... Jag är min farsas far
 • Information om föreningen

 

 

överstTrehäradsbygden 2 2009

 • Internet-tips
 • Att skriva memoarer
 • Kvinnokraft förr
 • Skolor i Eslövs kommun genom tiderna
 • Internet-sajter
 • Lars Åkesson - Emigranten från Holmby som hittade sin plats i världen i Missouri, USA
 • Vilken veckodag är du född?
 • Samling av skrifter och släktutredningar
 • Vid vakten - dikt av Gabriel Jönsson
 • Information om föreningen

 

 

överstTrehäradsbygden 3 2009

 • Internet-tips
 • Kallelse till årsmöte
 • Drömmarna som kom på skam
 • Ungdomsvän sökes - efterlysning från Norge
 • Några mossar i mellanskåne - Ageröds mosse, Rönneholms mosse och Fångeröds mosse
 • Efterlysningar
 • Nya medlemmar
 • Hurvamorden
 • Bröllopsdagar
 • Ny bok - Se till den som liten är...
 • Skolor i Höörs kommun genom tiderna
 • Information om föreningen

 

 

överstTrehäradsbygden 1 2010

 • Internet-tips
 • Ordföranden har ordet
 • Tempelgatan 10, Eslöv -Ett knippe barndomsminnen
 • Hjälp oss att identifiera!
 • Kruddarehus
 • Efterlysningar
 • Farfar Anders Svensson från Gammalstorp till Holmby
 • Nya medlemmar
 • Socknar i trehäradsbygden - Harlösa
 • Förvarade handlingar på Landsarkivet i Lund
 • Förvarade handlingar på Arkivcentrum
 • Verksamhetsberättelse 2009
 • Information om föreningen

 

 

överstTrehäradsbygden 2 2010

 • Internet-tips
 • Kurser i släktforskning
 • Till salu - Svenska gods och gårdar
 • Minnestavlan
 • Silhuettklippning - konsten att skapa mönster i papper
 • Amerikabrev Hurva - Seattle
 • Socknar i trehäradsbygden - Billinge
 • Socknar i trehäradsbygden - Bosjökloster
 • Anita Ekberg - skådespelerska
 • Anita Ekbergs anor
 • Information om föreningen

 

 

överstTrehäradsbygden 3 2010

 • Internet-tips
 • Kallelse till årsmöte
 • Nya medlemmar
 • Kurser i släktforskning
 • Från Lorentz Nyman till Amalia och Elisabeth Nyman - Historien om en vävaresläkt i Skartofta.
 • 1927 (fortsättning av Kruddarehus)
 • Rånet i Rälikehuset
 • Socknar i trehäradsbygden - Reslöv
 • Information om föreningen

 

 

överstTrehäradsbygden 1 2011

 • Internet-tips
 • Nya medlemmar
 • Gåvor till föreningen
 • Blentarp - Skoghult - Äsperöd - Gedsholm - Rydsgård
 • Antavla för adliga släkten Morman.
 • Onsjö Härads Hembygdsförening 75 år
 • Efterlysningar
 • Nutida vikingar
 • Socknar i trehäradsbygden - Högseröd
 • Så var det då
 • Från gåsapenna till datorskärm
 • Emigrerade fotografier som återvänt hem
 • "Favorit i repris" - Något om lantmäteri, olika registreringar och ägoskiften
 • Verksamhetsberättelse för 2010
 • Information om föreningen

 

 

överstTrehäradsbygden 2 2011

 • Internet-tips
 • Hembygdens Dag på Gamlegård i Billinge
 • Ännu en bok om Billinge - Billinge från by till samhälle
 • Kuriosalådan
 • Klockstapeln i skogen.
 • Kirsebo
 • Socknar i trehäradsbygden - Örtofta
 • Sångaren och skådespelaren Harry Persson
 • Harry Perssons anor
 • Onsjö härads hembygdsförening 75 år
 • Information om föreningen

 

 

överstTrehäradsbygden 3 2011

 • Internet-tips
 • Kallelse till årsmöte
 • Orföranden har ordet
 • Nya medlemmar
 • Min skånske farfars farfar 200 år
 • Pål Erikssons Sandgrens antavla
 • Ulla Billquist - en hoppingivande röst i beredskapstidens mörka år
 • Ulla Billquists anor
 • Ungomsvän sökes - till slut träffades de
 • Socknar i trehäradsbygden - Gudmuntorps socken
 • En ovanlig bilskatt blir en bok
 • Information om föreningen

 

 

överstTrehäradsbygden 1 2012

 • Internet-tips
 • Verksamhetsberättelse för 2011
 • Brönneslöv Stipendiet 2012
 • Gravstensinventering nu tillgänglig på nätet
 • Drottning Margaretas vall
 • Nya medlemmar
 • Socknar i trehäradsbygden - Remmarlövs socken
 • Daniel Rydsjös anor
 • Daniel Rydsjö och hans diktning
 • Jens Augasens exis - dikt av Daniel Rydsjö
 • Information om föreningen

 

 

överstTrehäradsbygden 2 2012

 • Internet-tips
 • Ordföranden har ordet
 • Sök dina släktingar i föreningsarkiv
 • Effektivare släktforskning med Disgen
 • Pestkyrkogård i Hultseröd
 • Drömmen om gratis släktjakt blir snart sann
 • Riksarkivet ska bevara och vårda
 • Hembygdens dag på Gamlegård, Billinge
 • Wirén-anor
 • Eslöv - Brasilien - USA
 • Vem var den glade bagaren?
 • Socknar i trehäradsbygden - Norra Rörums socken
 • "Favorit i repris" - Äldre uttryck för antal, mått och vikt
 • Föreningens bibliotek
 • Information om föreningen

 

 

överstTrehäradsbygden 3 2012

 • Internet-tips
 • Ordföranden har ordet
 • Föreningens 25-årsjubileum
 • Nya medlemmar
 • Svensk mynträkning förr och nu
 • Sanatoriet i Blinkarp
 • Faddergåva
 • Mauritz Spathons anor
 • En skoldag i min barndoms skola
 • Bröderna Mauritz och Rudolf Spathon
 • Mauritz Spathon, en konstnär från Kärrstorp i Bosarps socken, del 1 Hemma i Kärrstorp
 • Café Skandia
 • Kallelse till årsmöte
 • Information om föreningen

 

 

överstTrehäradsbygden 1 2013

 • Internet-tips
 • Information om föreningen
 • Ordföranden har ordet
 • 2013 års Brönneslöv Stipendium
 • En ovanlig bildskatt
 • Verksamhetsberättelse för 2012
 • Mauritz Spathon, en konstnär från Kärrstorp i Bosarps socken, del 2
 • Hanna Pehrsdotter från Stehag
 • Nya medlemmar
 • Gammalt och nytt - vykort och foton från Höör
 • Efterlysningar
 • Socknar i Trehäradsbygden - Gårdstånga
 • Dikt "Gamla or", av Nils Ludvig

 

 

överstTrehäradsbygden 2 2013

 • Internet-tips
 • Hembygdens Dag på Gamlegård i Billinge
 • Dikt "Släktforskning"
 • Nihlén-anor 4 Brudbägare och andra släktminnen från familjen Nihlén
 • En bensinpump på torget i Eslöv och en eslövsaffär med anor
 • Burnäs - ett västerbottentorp och en familjehistoria
 • Gravsten på Munkarps kyrkogård
 • Fulltofta sockenbok 1999 samt Fulltofta sockenbok 2012
 • Fulltofta sockenbok 2012 - utdrag ur några artiklar
 • Mauritz Spathon, en konstnär från Kärrstorp i Bosarps socken, del 3
 • Information om föreningen

 

 

överstTrehäradsbygden 3 2013

 • Internet-tips
 • Kallelse till årsmöte
 • Ordföranden har ordet
 • Nya medlemmar
 • Kurser i släktforskning
 • Fader okänd - mitt fall
 • Tjörnarps Sockengille och Tjörnarps historia
 • Socknar i trehäradsbygden - Tjörnarp
 • På väg till jobbet?
 • Mauritz Spathon, en konstnär från Kärrstorp i Bosarps socken, del 4
 • "Favorit i repris" - Grader och tjänster i gamla militärdokument
 • Dikt - Den fåsta mässan av Nils Ludvig
 • Information om föreningen

 

överstTrehäradsbygden 1 2014

 • Internet-tips
 • Verksamhetsberättelse för 2013
 • Ordföranden har ordet och lite bilder från årsmötet
 • Nya medlemmar
 • Billingeminnen, böckerna om vår hemsocken
 • Farmors oäkta son - början till min släktforskning
 • Fysiska arkiv
 • En familj från Källs-Nöbbelöv
 • Slogstorp nr.6, Hammarlunda
 • Över 2 500 gamla bilder
 • Mormors mormors brudkista
 • Eslöv under 75 år
 • Socknar i trehäradsbygden - Munkarp
 • Information om föreningen

 

överstTrehäradsbygden 2 2014

 • Internet-tips
 • Hemvändardag i Billinge
 • Dags att söka Brönneslöv Stipendiet
 • En gård i Kölleröd sedan 1760
 • Presentation av Högestorps-pärmen
 • Anton Larssons anor
 • Victoria Benedictsson
 • Släktförbindelse över Öresund
 • Baltiska utställningen i Malmö 1914
 • Baltiska utställningsvisan "Baltirullan"
 • Information om föreningen

 

överstTrehäradsbygden 3 2014

 • Internet-tips
 • Kallelse till årsmöte
 • Ordföranden har ordet
 • Allt för Sverige - Katie Malik och Nöbbelöv 5, Västra Sallerup
 • Nya medlemmar
 • Bilder från förra sekelskiftet i Kärrstorp och Lund
 • Mörker och ljus
 • Skånes Genealogiska Förbund ifrågasätts
 • Följ oss på Facebook!
 • Socknar i trehäradsbygden - Trollenäs (Näs och Gullarp)
 • Mor fick arbete på Trollenäs
 • Över 3 500 bilder från Hörby kommun
 • Information om föreningen

 

överstTrehäradsbygden 1 2015

 • Internet-tips
 • Verksamhetsberättelse 2014
 • Ordföranden har ordet
 • Nya medlemmar
 • Katie Maliks skånska anor
 • Elna Pehrsdotter från Nöbbelöv
 • Sekretessgränser - kyrkoböcker
 • Morfars far Anders Jönsson
 • Socknar i trehäradsbygden - Bosarp
 • Dikt - Petter Jönssons resa till Amerika
 • Information om föreningen

 

överstTrehäradsbygden 2 2015

 • Internet-tips
 • Följ oss på facebook
 • Ordföranden har ordet
 • Nya medlemmar
 • Min mors anor
 • Historien om ett alrotsskåp
 • Liten läsövning om en notering i Löddeköpinge födelsebok 1774
 • Efterlysningar
 • En beväring i svenska flottan 1901
 • Information om föreningen

 

överstTrehäradsbygden 1 2016

 • Internet-tips
 • Ordförandeskifte i ESFF
 • Ordföranden har ordet
 • Nya medlemmar
 • Sallerup - Eslöv, två släkter från Västra Sallerup som blev familjen Nihlén
 • De nya distriken
 • Nils Ludvig Olsson, bygdemålsförfattaren med rötter i mellanskåne
 • Nils Ludvig Olssons anor
 • Bouppteckningarna ger förfäderna liv
 • DNA-teknik - ett nytt sätt att släktforska
 • DNA-släktforskning - mina erfarenheter
 • Verksamhetsberättelse för 2015
 • Information om föreningen

 

överstTrehäradsbygden 2 2016

 • Internet-tips
 • Föjers Arkiv och KG Pressfoto
 • Den gamla goda tiden
 • Haspens vänner
 • Minnen av min morfar
 • Nya medlemmar
 • Nya personregister hos ArkivDigita
 • Porträttfotografier på personer med anknytning till trakterna runt Kärrstorp, Stehag, Eslöv och Lund
 • Socknar i trehäradsbygden - Hallaröd
 • Dikt "Måndagsbarn …
 • Socknar i trehäradsbygden - Östra Karaby 22 Information om föreningen

 


överst