Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

Länktips


Följ oss följ oss på facebook


överst

Medlemmars hemsidor

överst


överst

Släktforskning i Sverige

 

 • ArkivDigital
  "Vare sig du är nybörjare eller mer erfaren kan du med hjälp av vårt program ArkivDigital online enkelt släktforska via Internet."
 • DDSS
  Demografisk Databas Södra Sverige
 • DALDAL
  Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund
 • DIS     DIS-Syd
  Föreningen för Datorhjälp I Släktforskningen
  Säljer datorprogrammet DISGEN.
 • GF
  GFGenealogiska Föreningen
  "När vi nu efter flera års förberedelser presenterar samlingarna på www är det egentligen bara en fortsättning på arbetet att göra dem tillgängliga oberoende av geografiska begränsningar. I grunden är det samma tankar som styr verksamheten nu som när föreningen bildades 1933: att ta vara på de resultat släktforskare åstadkommer och hålla dem tillgängliga för nya generationer av släktforskare."
 • Scangen - diskutera släktforskning på nätet
  Välkommen till e-postlistan Scangen! Har du Internetanslutning och e-post kan du helt utan kostnad bli medlem i en forskargrupp och ta upp problem och göra efterlysningar.
  Både erfarna forskare och nya är välkomna.
  Området som listan täcker är landskapen Skåne, Halland och Blekinge, men även kontakter över sundet. Allmänna släktforskningsfrågor går också bra.
 • Svenska Emigrantinstitutet   (The Swedish Emigrant Institute)
  Svenska Emigrantinstitutet grundades 1965 och har sitt säte i Utvandrarnas Hus i Växjö

 

överst


överst

Släktforskning utomlands

 
 • Ancestry,
  betaldatabaser över bl a folkräkningar i USA
 • Family Search
  Mormonernas databas. Främst  från 1800-talet och bakåt.
  Var kritisk. Kvaliteten är ofta  dålig. Databasen innehåller mycket ofta rena felaktigheter. Det beror på att en stor del av materialet har sammanställts av personer som varken behärskar det svenska språket eller har tillräckliga kunskaper om Sverige.
 • Rootsweb,
  Amerikanst sökdatabas på efternamn
 • Släktforskning i Finland
  Genealogiska Samfundet i Finland är en år 1917 grundad vetenskaplig förening. Samfundet är tvåspråkigt och har idag cirka 5.300 medlemmar. Samfundets ändamål är att främja genealogisk och personhistorisk forskning samt att sprida kännedom om dess resultat.

överst


överst

Diverse

 • Eslövs kommun
  Här finns bl a information om Eslövs kommuns bibliotek och  kyrkor

 • Gammalstorp
  Gammalstorp - En liten by i Hörby kommun, nästan mitt i Skåne.
  "Gamla bilder från trakten" - Nu över 10.000 gamla bilder från Hörby kommun och dess gränstrakter.
 • Riksantikvarieämbetets Fornsök
  I Riksantikvarieämbetets Fornsök kan du söka efter information om äldre tiders gravplatser, boplatser och arbetsplatser. Här finns uppgifter om runstenar och hällristningar, såväl som om gruvor, torp och avrättningsplatser. Tidsspannet är stort, från äldsta stenålder till 1800-1900-tal.

överst


överst

Åter till första sidan