Eslövsbygdens Släkt- och Folklivsforskare - esff
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

Brönneslöv Stipendiet
Brönneslöv Stipendiet
 
Torsten Lundberg och Jan Karlsson

Torsten Lundberg (till vänster) överlämnar 1999 års Brönneslöv Stipendium till Jan Karlsson.
Foto: Lena Meijer

Brönneslöv Stipendiet instiftades den 22 december 1994 av Torsten Lundberg.

Donationen, som är på 100.000:-, skall förvaltas åtskilt från föreningens (Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare) övriga medel. Avkastningen skall användas till ett stipendium som skall utdelas årligen.

Avsikten med stipendiemedlen är att möjliggöra för stipendiaten att genom forskning eller studier kartlägga skeenden i äldre tider inom Frosta, Onsjö och Harjagers härader och att därefter sprida kännedom härom på olika sätt.

Föreningens (Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare) styrelse ansvarar för alla frågor kring stipendiemedlen och stipendieutdelningen.
Observera att den som söker stipendium inte behöver vara medlem i Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare.

Reglementet       Gåvobrevet

Karta över Skånes härader.

Karta över Trehäradsbygden (i PDF format, ca 770 kB)

Stipendiater

Så här söker Du Brönneslöv Stipendiet.

överst

Åter till första sidan

 


Stipendiater

1995 Arne Thornberg och
Georg Welin
Från Brunnir till Brönneslöv i våra dagar
Läs vidare. . .
1996 Sara Aurelius Bortom byn
Spår efter försvunna hus på Lyby före detta utmark.
Läs vidare. . .
1996 Ernst Åkesson Studiepaket - mitt hjärta bor i en gammal gård
Läs vidare. . .
1997 Ola Larsson Spelmannen Frans Olsson från Skarhult
(Stipendiearbetet avbrutet)
1997 Joakim Andersson Ett mord, en by och några levnadsöden
Bessinge 1881

Läs vidare. . .
1998 Per-Gunnar Mörck Historien om ett rättsfall i Hörby anno 1887
Läs vidare. . .
1999 Jan Karlsson Harlösa, byn som tågen drog ner för Harlösabacken.
Läs vidare. . .
2000 Anna-Greta Bengtsson Gårdstånga -
byn mellan vattenväg, landsväg och järnväg.

Läs vidare. . .
2001 Sven och Inger Larsson Ämnaröd - Björkeröd då och nu 1900-2000.
Läs vidare. . .
2002 Inget stipendium utdelat detta år ---
2003 Allan Olsson "Hammarlunda sockens historia"
"S:ta Annas kyrka i Hammarlunda"
"Sätesgården Löberöds historia"
Läs vidare. . .

2004

Brita Lind Kärrstorps By i Bosarps socken, från laga skifte till nutid
Läs vidare. . .

2005

Inget stipendium utdelat detta år ---

2006

Inget stipendium utdelat detta år ---

2007

Inget stipendium utdelat detta år ---

2008

Danuta Lindsjö Dokumenterat människor, miljöer och skeenden i äldre tider främst i Höörs och Norra Rörums socknar.
Läs vidare. . .
2009 Eve Olsson Eve Olsson är född och uppvuxen i Eslöv och det är få om ens någon som har så djupa kunskaper om Eslöv som han. För Eslöv som kommun har han gjort ovärderliga dokumentära och praktiska insatser under många år.
Läs vidare. . .

2010

Inget stipendium utdelat detta år ---

2011

Inget stipendium utdelat detta år ---
2012 Harpolirarna Harpolirarna växte i början av 80-talet fram ur knåpandet att bygga nyckelharpor och andra folkinstrument. Allt fler byggde och allt fler ville spela. Man har nu ett 15-tal aktiva byggare och musiker.
Läs vidare . . .
2013 Christina Lindvall-Nordin och Staffan Nordin

Christina Lindvall-Nordin och Staffan Nordin har genom arbetet med att omhänderta glasnegativ med motiv från arbete och vardag i 1920-talets Skåne lyft fram de vanliga människornas liv i dåtiden.
Läs vidare . . .

2014 Carl Risberg, Åke Rosberg, Berndt Cederberg, Paula Thornberg, Georg Welin, Inger Welin, Bertil Hansson och Ragnar Radeby. Billingeminnen
böckerna om vår hemsocken
Om hur vi gav ut en hembygdsbok - eller sju.
Läs vidare...
2015

Inget stipendium utdelat detta år

---
2016 Inget stipendium utdelat detta år ---
2017 Inget stipendium utdelat detta år ---
2018 Anders Björhammar

Lönshults gård

Från Brahe till Larssons

Läs vidare...

 

överst

Åter till första sidan


 

Så här söker Du
Brönneslöv Stipendiet

Brönneslöv Stipendiet kan sökas för forskning eller studier kring "skeenden i äldre tider inom Frosta, Onsjö och Harjager härader."

Den sökande behöver inte själv ha någon anknytning till området, men arbetet skall anknyta till detta geografiska område.

 

Din ansökan skall innehålla information om:

  • Ditt ämnesval.
  • Tidplan för arbetet.
  • Hur arbetet kommer att presenteras. Det är viktigt att stipendiatens arbete kommer alla intresserade till del.

 

Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare (som är en ideell förening) förbehåller sig rätten att publicera hela eller delar av forskningsresultatet.

Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare
Ekelidsgatan 34, 242 33 Hörby

Ange adress och telefonnummer och ev e-post adress.
Vid behov av kompletterande uppgifter till den inlämnade ansökningen tar någon från Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare kontakt med dig.

Sista ansökningsdag är 15 september.

Välkommen med Din ansökan!

 


överst

Åter till första sidan