Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

Lönshults gård

från Brahe till Larssons

Brönneslövstipendiet tilldelades i år Anders Björhammar som skrivit boken

”Lönshults gård – från Brahe till Larssons”.


Anders Björhammar är en pensionerad journalist med bakgrund som tv-producent vid Sveriges Television. Som pensionär drev släktforskning och nyfikenhet honom till Lönshults gård där hans mormor föddes 1879. Gården bär inte bara på en del av hans mormors släkts historia utan även hoveribönders, statares, adelsfamiljers, grosshandlares och dagens mjölkbondes historia. Det är deras historia som berättas i boken.

 

Lönshults gård utanför Löberöd är idag en stor mjölkgård med en besättning på drygt 200
Under den Ramelska eran från 1635 till 1799 genomgick Lönshult både krig, missväxt och boskapspest, samtidigt som ett nytt närings-program för jordbruket växte fram. Hans Ramel, ”Bygge-Hans”, lade ner stor kraft på att upprusta Lönshult och det var han som gjorde gården till säteri. Under de senare decennierna av 1700-talet sjöd gården av liv och arbete, men i och med Hans Ramels död 1799 avstannade utvecklingen och tog inte fart förrän mot mitten av 1800-talet.

År 1871 var det slut på adelns makt över Lönshult. En dansk jordbrukare och hans far samt två danska grosshandlare köpte gården av friherre Otto Ramel. Samtidigt fick också flera av traktens bönder möjlighet att köpa mark i anslutning till Lönshults gård.

Från 1882 fram till 1967 ägdes gården av den danska släkten Høepfner-Berlème-Karberg. Ett femtiotal mjölkkor och till viss del svinavel utgjorde gårdens näringsfång. Mjölk och smör producerades och exporterades till Danmark, men för de danska ägarna utgjorde gården kanske främst ett fint semesteralternativ.

När inkomsterna tröt och kostnaderna steg valde den danska släkten 1967 att sälja gården till mjölkbonden Nils Larsson från Genarp. Nils och sonen Nils-Hugo Larsson med familj har fram-gångsrikt byggt upp gården under 50 år till en av Skånes större mjölkgårdar.

Boken om Lönshults Gård kom ut 2017.


Föreningens Essie Kjällquist och Curth Svensson överlämnade stipendiet till Anders Björnhammar

och tackade för ett trevligt föredrag.

 


Åter till Brönneslöv stipendiet

Åter till första sidan