Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

Styrelsens motivering:

 

VardagsbilderChristina Lindvall-Nordin och Staffan Nordin har genom arbetet med att omhänderta glasnegativ med motiv från arbete och vardag i 1920-talets Skåne lyft fram de vanliga människornas liv i dåtiden.

Utöver att ge ut boken "En bygdefotografs vardagsbilder från 20-talets Skåne", innehållande ett 160-tal bilder från dessa negativ, har man även vid ett flertal tillfällen och på olika platser vid utställningar och genom föredrag presenterat och berättat om bilderna. Man har härigenom låtit många få ta del av hur livet för snart 100 år sedan kunde se ut på den skånska landsbygden.

Christina Lindvall-Nordin och Staffan Nordin är, på grund av att de från början insåg värdet av glasplåtarna och att de har arbetat för att även en intresserad allmänhet ska få möjlighet att ta del av dem, värdiga pristagare till Brönneslöv Stipendiet.

pressrelease i pdf-format (600kb)

 


 

Staffan Nordin och Christina Lindvall-Nordin
Staffan Nordin och
Christina Lindvall-Nordin

I mitten av 1960-talet köpte Christina Lindvall-Nordin och hennes man Staffan Nordin en fastighet på Åkersbergsområdet i Höör. Man hittade på vinden ett antal illa medfarna lådor med glasplåtar och förstod att de innehöll en kulturskatt.

Det var bygdefotografen Martin Malmqvist, som under 1920-talet hade cyklat runt i Höör med omnejd och tagit bilder av människor i arbete och vardag. Motiven som skildrar livet på landet kommer från Höör, Tjörnarp, Bosjökloster, Snogeröd, Satserup, Hörby, Hjularöd, Lyby, Ageröd och många andra orter. Av de funna glasplåtarna hade många blivit förstörda, men drygt 500 gick att scanna och använda för att visa upp.

SyskonskaraMartin Malmqvist var född 1883 i Borrby på Österlen och dog 1952 i Höör. Han verkade som skomakare i Höör under 20-talet. Innan han kom till Höör hade han varit i USA och arbetat med vägbyggen. En period hade han en fotoateljé i Hurva. Han fortsatte alltså med fotograferandet, och cyklade runt i bygderna och fångade människor och miljöer med sin kamera. Det är bilder på människor i arbete i jordbruk och hantverk, byggande och transporter men även porträtt i helfigur av människor i olika åldrar, ibland uppställda framför sina hus och gårdar och ofta vardagsklädda.

Genom boken "En bygdefotografs vardagsbilder från 20-talets Skåne" och genom de föredrag och utställningar som paret Lindvall-Nordin de senaste åren har haft, har man i flera fall fått kontakt med personer som känt igen sig själva eller någon anhörig eller bekant miljö. Önskemålet är att så många som möjligt av bilderna ska gå att identifiera.

Den unika bildsamlingen har paret Lindvall-Nordin donerat till Höörs kommun. Man önskar att den ska bevaras åt eftervärlden och att alla som är intresserade ska få ta del av den.

 


Åter till Brönneslöv stipendiet

Åter till första sidan