Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Harpolirarna

 

Styrelsens motivering:

Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskares styrelse har beslutat att 2012 års Brönneslöv Stipendium ska tilldelas musikgruppen Harpolirarna från Eslöv. De har under många år under åtskilliga framträdanden glatt en stor och skiftande publik både i Sverige och utomlands.

Många är de spelmansstämmor, midsommarfiranden, bröllop, friluftsgudstjänster, kyrkliga konserter och vänortsmöten som Harpolirarna har bevistat med glad folklig musik och folkliga visor. Deras smittsam spelmansglädje har roat och glatt åhörare i alla åldrar.

Genom forskning i källorna har de fåt fram nya låtar till sin repertoar samt egna arrangemang som visar på ett stort och genuint intresse för folkmusiken i Skåne.

pressrelease i pdf-format (800kb)

 


 

Vad är Harpolirarna?

Jan-Erik Wideberg, Leo Sydborn och Tuve Wällstedt heter tre musikanter, som i slutet av 70-talet presenterade skånsk folkmusik på fiol, träskofiol och nyckelharpa i en liten grupp, som de kallade Låt gå. Man byggde själv sina nyckelharpor under ledning av Jan-Erik, som var slöjdlärare.

Harpolirarna växte i början av 80-talet fram ur knåpandet att bygga nyckelharpor och andra folkinstrument. Allt fler byggde och allt fler ville spela. Man har nu ett 15-tal aktiva byggare och musiker.

Den formella föreningen tillkom den 1 februari 1984 med uppgift att skapa intresse för och kunskap om traditionell musik och bygdekultur och att driva instrumentslöjd med inriktning på äldre musikinstrument.

Harpolirarna inriktar sig på skånska låtar men är inte främmande för andra traditioner. Utöver kromatisk nyckelharpa trakteras moraharpa, kvintharpa, träskofiol, flöjter, durspel och gitarr. Det sjungs också gamla visor. Gruppen arrangerar själva låtarna och övar varje vecka.

Skåne har en stor musikskatt förmedlad av många spelmän genom tiderna. Harpolirarna ser som sin uppgift att bl. a. bevara skånska traditionen och ge en bild av de skånska spelmännen och deras musik. Det betyder forskning i källorna och nya tillskott av spelmansbeskrivningar och låtar.

En hel del resor har laget hunnit med både inomlands och utomlands. Ex. Danmark, Norge, Färöarna, Tyskland, Holland, Polen, Österrike, Kalifornien. Minnena är många och roliga.

Harpolirarna är en del av folkkulturen i mellanskåne. Det finns en intressegemenskap med den folkliga dansen, släkt- och bygdeforskningen och andra grupper som rör sig inom denna genuina och levande sektor.

 


Åter till Brönneslöv stipendiet

Åter till första sidan