Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Eve Olsson; foto: Mats Meijer 1995
2009 års BrönneslövStipendium
tilldelas eslövskännaren

Eve Olsson, Eslöv

Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskares styrelse har beslutat att 2009 års BrönneslövStipendium skall tilldelas Eve Olsson, journalist, krönikör och historiker med Eslöv som specialämne. Han är född och uppvuxen i Eslöv och det är få om ens någon som har så djupa kunskaper om Eslöv som han. För Eslöv som kommun har han gjort ovärderliga dokumentära och praktiska insatser under många år. Han kämpade bl.a. länge, intensivt och framgångsrikt för tillkomsten av Eslövs stadsmuseum.

Eve Olsson har under årens lopp genomfört ett stort antal utställningar och föreläsningar och tillsammans med kunskapsvandringar på temat Eslöv och dess invånare har han gett många eslövsbor en inblick i stadens historia och deras egen bakgrund. Även i bokform har han beskrivit och berättat om många eslövsmiljöer och personer med eslövsanknytning.

I sina lördagskrönikor i Skånska Dagbladet tar Eve Olsson ofta och påpassligt upp aktuella händelser och sätter in dem i ett historiskt perspektiv. Hans ledstjärna är att alla fakta skall vara korrekta, och hans personkännedom är imponerande. Dock kan hans penna ibland bli riktigt vass och kritik kan riktas mot beslutsfattare som vill göra ingrepp i miljöer som han anser vara viktiga att ta strid för.

Stipendiet som är på 5 000 kronor delades ut vid Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskares årsmöte 2009-02-25.

 


Åter till Brönneslöv stipendiet

Åter till första sidan