Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Danuta Lindsjö
mottagare av 2008 års Brönneslöv Stipendium

 

Eslövsbygdens Släkt- och Folklivsforskares styrelse har beslutat att 2008 års Brönneslöv Stipendium skall tilldelas Danuta Lindsjö, Höör, för hennes mångåriga arbete med att dokumentera människor, miljöer och skeenden i äldre tider i främst Höörs och Norra Rörums socknar. Hon har sedan slutet av 1980-talet genom ett flertal skrifter, filmer och intervjuer nått ut till ett stort antal intresserade. Hon har också genom guidningar, föreläsningar och studiecirklar under årens lopp delat med sig av resultatet av sitt arbete.

Danuta Lindsjö är, enligt styrelsens mening, en värdig mottagare av Brönneslöv Stipendiet i vars stadgar står att stipendiaten genom forskning eller studier ska kartlägga skeenden i äldre tider inom Frosta, Onsjö eller Harjagers härader och därefter sprida kännedom härom på olika sätt.

Sammanställning av Danuta Lindsjös viktigaste arbeten. (pdf ca 860 kByte)

 

Danuta Lindsjös egen berättelse:

Jag är född och uppvuxen i Kvinnevad, Revingehed. I början av 1960-talet såg jag ett program på TV om utgrävningar i Pompej. Fascinerad och tagen bad jag att få låna min pappas murslev och en pensel och började gräva i grusgropen, som låg bredvid huset. Den visade sig vara en riktig fyndplats. Här fanns både krukskärvor, spik och konservburkar, allt nutida, men jag penslade fram dem en och en, som om de var de finaste skatter. Här satt jag i timmar.

Efter avslutad grundskola drömde jag fortfarande om arkeologi, men mina föräldrar tyckte att jag borde ha ett "riktigt" yrke, och därför blev det en kontorsutbildning på Polhemsskolan i Lund. Jag fick jobb på tidningen Arbetet i Lund, och där stannade jag i flera år, senare var jag också i Malmö. Där fick jag bl. a. träffa Lech Walesa från Polen, när han fick Arbetets "Låt leva"-pris.

Jag gifte mig så småningom, fick två barn och flyttade med familjen till Höör. Jag slutade mitt arbete på tidningen och började läsa gymnasiekompetens på Komvux, och efter det sökte jag äntligen till Universitetet för att läsa arkeologi. När dessa studier var avklarade deltog jag bl. a. i utgrävningar vid Ales stenar. Där smällde det till i ryggen, och ett diskbråck satte stopp för planerna på att arbeta som arkeolog. Jag började då i stället att läsa turistlinjen, och när den var klar kom en förfrågan från Backagården om att utforska Stenskogens historia.

Detta blev startskottet för den forskningsiver som drivit fram så många häften om Höörs historia. Mycket av det tidiga materialet är grundat på höörsfolkets minnesanteckningar och reserach. Donationer från kulturprofiler såsom Sture Hagström, Arvid Andersson, Henrik Svärd m. fl. togs tillvara. Här fanns minnen om både människor och miljöer i gången tid. När detta var klart så tänkte jag att någon borde dokumentera människor av i dag, så att man i framtiden kan se vem som bott och verkat här under 2000-talet.

År 2007 tog en gammal dokumentärfilmare kontakt med mig. Han hade läst mina böcker och undrade om vi inte kunde göra dramadokumentärer av min reserach. Jag tyckte att det var en bra idé och vi påbörjade arbetet. Hittills har det blivit två filmer om Höörs historia och en tredje är på väg. Vi håller dessutom på med att göra en historisk film om Brandkårens historia i Höör.

Det mest fantastiska med att arbeta med kultur i Höör är att alla människor ställer upp. Det kan gälla intervjuer, agera som skådespelare eller utnyttja resurser. Räddningstjänsten hade t. ex. en utryckning med tjutande sirener bara för vår skull.

 


Åter till Brönneslöv stipendiet

Åter till första sidan