Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Kärrstorps by i Bosarps socken
- från laga skifte till nutid


Brita Lind

Det finns flera Kärrstorp men det Kärrstorp, som det handlar om här, är "Kärrstorps by i Bosarps socken", som den benämns i gamla handlingar. Det är en liten by i utkanten av socknen på gränsen till Stehag, en idyllisk by i det natursköna området vid Bosarps Jär, den lilla rullstensås, som är socknens minne från istiden och numera delvis naturreservat. Byn har inga märkliga byggnader eller sevärdheter att visa upp, den är rätt och slätt en helt vanlig by vars gårdar i århundraden tillhört något av godsen Näs eller Eriksholm - dagens Trollenäs och Trolleholm - och en, ibland två, har tidvis tillhört Lunds domkyrka. I 1670-års Jordrefningsprotokoll för Onsjö Härad, Boserup sogn, Kiärstrup By, är t ex fem gårdar "utsockne vecudags till Eriksholm" och en frälse till Nääs.

Kärrstorp är min barndoms by och jag gick de tre första skolåren i den lilla småskolan, som fanns fram till 1941. Redan som barn var jag nyfiken på byalagets gamla handskrivna bok, som innehöll protokollen från Laga skifte i byn 1848 -54. Den behandlades med stor varsamhet och under tiden mellan två åldermansgillen var det den blivande åldermannen, som hade ansvaret för den, liksom den tillhörande kartan och byahornet i koppar. När min far stod i tur att hålla åldermansgille förvarades föremålen därför hemma hos oss och det var vid ett sådant tillfälle som jag tilläts att titta på dyrgriparna men hornet var omöjligt att få ljud i och boken var omöjlig att läsa för skriften var så "underlig", så intresset svalnade snabbt den gången.


Brita Lind

Många år senare när jag som pensionär kom "hem till byn" och bosatte mig där i början av 1990-talet blev jag själv kallad till åldermansgille och kom då återigen i kontakt med de gamla tingen. Nyfikenheten på den gamla boken med de gulnade, söndertummade bladen fanns kvar och den här gången bad jag att få låna den för nu trodde jag mig kunna läsa texten med den gammeldags stavningen och de omständiga formuleringarna. Med viss möda tog jag mig igenom innehållet och det var spännande läsning för här beskrevs personer och händelser, som sedan länge fallit i glömska.

Det kändes nästan som ett måste att skriva om texten till dagens språk, så att vem som ville skulle kunna läsa den. Ett annat måste blev att ta reda på "vad hände sedan?" och därmed startade en rad besök på landsarkiv, lantmäteri, tingsrätt, pastorsexp osv men också många trevliga samtal med grannar som "mindes" och som lät mig ta del av gamla handlingar, som fanns undanstoppade i deras gömmor och på så sätt växte det fram ett avsnitt av byns historia - historien om Kärrstorps by i Bosarps socken - från laga skifte till nutid.

Brita Lind

 


 

Kärrstorps by i Bosarps socken
hus och gårdar
Kärrstorps by i Bosarps socken
från laga skifte till nutid

 


Åter till Brönneslöv stipendiet

Åter till första sidan