Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

"Ämnaröd - Björkeröd då och nu"

Ämnaröd och Björkeröd ligger i södra delen av Stehags församling.

Inger och Sven Larsson framför Haga kvarn
Inger och Sven Larsson framför Haga kvarn.

Vi var från början 12 grannar som startade en studiecirkel, för att forska om våra gårdar och om bygden. När vi kommit igång blev vi nyfikna på vem som hade friköpt gårdarna från Skarhult och Rönneholms gods, och vem som hade brukat dem fram till år 2000.

I det fortsatta arbetet var vi två kvar. Vi fotograferade alla gårdar och hus, dokumenterade hur stora gårdarna var från början och hur de är sammanslagna till större enheter idag, vilka djur som fanns för cirka 50 år sedan och vad som finns i dag. Förändringen är mycket stor!

Vi försökte få fram var soldattorpen har legat och vem som har bott i dem. Vi skrev om Verlinge skola, dit barnen från Ämnaröd och Björkeröd hörde, Haga kvarn dit traktens bönder körde för att mala sin säd och Stehags kyrka.

I Ämnaröds by har det bl a funnits skräddare, skomakare och affär. Var låg den första affären?

Det har bland annat blivit en del turer till tingsrätten för att leta i gamla lagfarter m m.

Sven och Inger Larsson

 


 


Åter till Brönneslöv stipendiet

Åter till första sidan