Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Gårdstånga
byn mellan vattenväg, landsväg och järnväg

2000 års Brönneslöv Stipendium har gått till:
Anna-Greta Bengtsson
Flyingevägen 36, 240 32 Flyinge, tel.046-52020

Gårdstånga Kyrka
Gårdstånga kyrka               foto: Mats Meijer

Så här beskriver Anna-Greta själv sitt arbete

När man som pensionär lämnar ett verksamt yrkesliv bakom sig är det stimulerande att ha möjlighet att få tid över att syssla med intressen, som tidigare fått ligga på sparlåga.

Gårdstånga ligger i en trakt med stor historisk anknytning. Eftersom jag har lämningar av en vikingaby - båda undersökta och outforskade - runt vår trädgård, har intresset att söka fakta om byn och dess invånare under olika epoker förstärkts.

Arkeologiska beskrivningar, avhandlingar, arkiv och kartor har legat till grund för mina uppsatser, där jag också försökt placera Gårdstånga i ett historiskt perspektiv.

Bronsåldersgravar vid Gårdstånga
Bronsåldersgravar vid Gårdstånga           foto:Mats Meijer

Gårdstångas historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Vid utgrävningen 1989 inför byggandet av ett nytt bostadsområde, fann man bevis för att här har varit verksamhet ända från stenåldern. Av fynd från bronsålder, järnålder och vikingatid kunde arkeologerna lokalisera den permanenta bebyggelsen på bytomten. Här kom den medeltida bondbyn att ligga utmed bygatan i många generationer, alltmedan hövdingar och kungar stred om makten.

1600-talskartan utmärker 12 gårdar och 8 gatehus på ett område längs ån från kyrkan till landsvägen, som gick över bron vid Getinge. Och vi vet, att bönderna var veckodagsbönder under Hviderups gods.

1600-talet var en mörk tid för bönderna i den dansk-svenska kampen om Skåne: utskrivningar, skatter, plundring, ödehemman. Getinge bro är ofta nämnt i historieskrivningen. Bönderna var plötsligt svenskar med ny överhet och en intensiv försvenskning.

När 1800-talet bröt in, blev det nya omvälvningar genom skiftesreformerna. Så bröts den gamla bygemenskapen upp, gårdarna revs och flyttades ut på vångarna på sluttningarna norr om byn.

Vattenvägen har förlorat sin betydelse sedan århundraden tillbaka. Ån håller på att växa igen.

Landsvägen Malmö-Kristianstad finns kvar - om än med en lite annorlunda sträckning.

Järnvägen blev en kort historia - knappt 50 år.

Anna-Greta Bengtsson


Tidplan (preliminär)

  1. I. Ån och vägen
  2. II. Bland bönder och herrar i Gårdstånga under det oroliga 1600-talet.
    Försvenskningen. (ej fullföljt)
  3. III. Byn som försvann. Skiftesreformerna. (ej fullföljt)

Efter det att stipendiearbetet slutförts erhåller Anna-Greta Bengtsson ett diplom i samband med en av föreningens sammankomster.


Åter till Brönneslöv stipendiet

Åter till första sidan