Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Torsten Lundberg och Jan Karlsson
Foto: Lena Meijer

Torsten Lundberg (till vänster) överlämnar 1999 års Brönneslöv Stipendium till Jan Karlsson.

 

Så här beskriver Jan Karlsson själv sitt arbete

 

HARLÖSA
byn som tågen drog ner för Harlösabacken

Harlösa kyrka
Harlösa kyrka
foto: Jan Karlsson

Eftersom jag levat de första tjugofem åren av mitt liv i Harlösa finns det alltid några rottrådar som inte släppt när jag flyttade därifrån. Vid flera tillfällen har jag återkommit eller passerat och då har minnen vaknat. Som vuxen har jag sett byn förändras och börjat fundera över hur det kom sig att man lagt kyrkan så långt från byn eller kan det ha varit tvärt om. Efterhand såg jag att det fanns två poler; Kyrkan och Järnvägsstationen.

Harlösa är en gammal bygd. Namnet är troligen från vikingatiden eller kanske ännu äldre. I Harlösa har bott människor sedan stenåldern. Man har funnit många föremål både från den tiden och även senare tider.

När man talar om Harlösa och dess historia kan man inte utelämna Hjularöd, eftersom det var godsägaren på Hjularöd som ägde nästan all mark ända ner till ån.

Harlösa järnvägsstation
Järnvägsstationen

I samband med industrialiseringens utbredning i världen kom även transportmedlen att ändras. I slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet växte järnvägar fram. 1906 kom två järnvägar till Harlösa. 1910 kom ännu en. En järnvägsstation byggdes. Det är den enda i jugendstil som finns i Sverige, men tyvärr har framför allt fasaden misshandlats genom ovarsam ombyggnad.

När järnvägen kommit började även handlare och hantverkare slå sig ner i närheten av stationen. Transporten av gods gick ju snabbare med järnväg än med häst och vagn. Samhället började växa upp och utvecklas.

Hur denna utveckling har gått till är innehållet i mitt arbete om hur tågen drog byn Harlösa ner för Harlösabacken.

Jan Karlsson


Åter till Brönneslöv stipendiet

Åter till första sidan