Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Brönneslöv stipendiet - 1996

Sara Aurelius
Foto: Mats Meijer

Sara Aurelius

"Bortom byn"
"Spår efter försvunna hus på Lyby före detta utmark"

 

Så här skriver Sara i stipendierapportens inledning:

Om man bor på slättsidan om Hörby och tycker om att promenera i ett varierat landskap, söker man sig gärna till Lyby mosse och området närmast däromkring. Där finns björkskog med mager markvegetation, rådjur och rovfåglar. I mossens utkanter betar kor. Gårdar och åkrar präglas inte av stordrift på samma sätt som några kilometer västerut.

Under sådana promenader stötte jag på resterna efter människors bostäder och verksamheter, övergivna sedan en tid tillbaka. Fruktträd, blommande lökväxter, nersjunkna stenmurar i beteshagar, husgrunder och ruiner, olika föremål som en spade, glasburkar var fragment av mänskligt liv i en förfluten tid. Hur utnyttjade de marken omkring sig? Levde de i nöd eller överflöd?

Ett första försök att reda ut en ruins historia är att titta på äldre kartor. Dessa visade att just området kring mossen varit relativt tättbebyggt omkring sekelskiftet 1900, och att relativt många hus rivits de senaste decennierna. De visade också att större delen av denna bebyggelse kommit till efter 1860.

Detta skapar fler frågor; När och varför byggdes det hus just här? När och varför övergavs husen? Varför är ruiner och husgrunder inte bortfraktade för att ge plats åt åker?

Alla frågor utom den sista gör jag mitt bästa för att besvara på kommande sidor, tillsammans med ett försök att få klarhet i hur landskapet såg ut under den aktuella tiden samt vilka människor som bott i husen.

 


Åter till Brönneslöv stipendiet

Åter till första sidan