Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

Brönneslöv stipendiet - 1995

Arne Thornberg och Georg Welin
"Från Brunnir till Brönneslöv i våra dagar"

 

Följande "Bakgrund och förord" är hämtat ur rapporten.

 

" Bakgrund och förord "

I december 1994 presenterade pressen Torsten Lundbergs generösa donationer för forskning kring äldre tider inom Trehäradsområdet: Frosta, Onsjö och Harjager. Beteckningen för beslutade årliga stipendierna blev Brönneslövsstipendiet, detta mot bakgrund av Torstens fädernegård Brönneslöv nr 5, som redan år 1085 skänktes av kung Knut den Helige av Danmark åt Lunds domkyrka, som då var under byggnad. Brönneslöv nr 5 var ända in i vårt sekel ett domkyrkohemman.

Ett speciellt stipendium delades i augusti 1995 ut för forskning och dokumentering av utveckling och förhållanden kring urgamla Brönneslöv. Arbetsnamnet blev "Från Brunnir till Brönneslöv i våra dagar" , där Brunnir är den tänkte kämpe från folkvandringstidens inledning kring år 400 i det forntida Skåne, vilken vid Brååns stränder lämnade efter sig vad som omsider skulle bli mångsekelgamla byn Brynneslöf/Brönneslöv. Vid topografiska studier på platsen för Brönneslövs by, med dess väl samlade 11 gårdar invid dagens Kristineberg, konstaterades flera tecken som tyder på att här legat en medeltida anläggning, ingående i försvaret längs den tidens viktiga farleder. Bland andra rön kan nämnas, att efter digerdödens tid vid 1300-talets mitt en släkt med namnet Get - till vars pampiga vapensköld bl a hörde upprättstående getter - ägde Brönneslövs huvudgård.

Vid Borlunda gamla byakärna blickar man från parkeringen upp mot den sydländskt inspirerade kyrkan. Arkitektoniskt och via vacker växtlighet känner man sig förflyttad till främmande nejder. I våra dagar synes ett ovisst öde vänta denna vackra, speciella byggnad. Varifrån kommer dess anfrätta gula tegel? Vilka var beslutfattarna, i 1860-talets maktmuller över Borlundabefolkningens huvuden, då en ny kyrka behövde ersätta tidigare små, åldriga byatempel?

På hedersplats nära helgedomen vilar Lundbergsfäderna med t ex smedmästama i Borlunda Ola och hans son Olof Lundberg, båda med viktiga byaroller i 1800-talets stora samhällsomvandling, som innebar att seklers arbetsmönster bröts. Hantverkets mästare fick nya och vidare uppgifter.

1924 köpte Alfred Lundberg, son till Olof och sonson till Ola, Brönneslöv nr 5, som allt sedan dess brukats i släkten. Ovan visas ett vackert exempel på de många seklernas band till Lunds domkyrka, som kung Knut av Danmark främjade genom att skänka bl a Brönneslöv 5.

Vi tackar här alla som bidragit till denna forskningsrapport. Trevlig läsning!

 

Georg Welin  Arne Thornberg

 


Porto tillkommer
Reservation för slutförsäljning och prisändringar.
Utanför Sverige tillkommer ev valuta-/växlings-avgifter.


Åter till Brönneslöv stipendiet

Åter till första sidan