Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Svar på bildgåta 48

       Hyby gamla kyrka
  Hyby gamla kyrka  Hyby gamla kyrka  Hyby gamla kyrka
Foton: Lena och Mats Meijer

 
Rätt svar är Hyby gamla kyrka. S:t Nicolai-kyrkan är från slutet av 1100-talet. 1873 brann nästan hela kyrkan ner efter en åskbrand. Det var bara koret som återstod. Kyrkan återinvigdes efter restaurering 1951.
 

Åter till "tidigare bildgåtor"

Åter till första sidan