Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Svar på bildgåta 42

Bildgåta 42 - Harlösa Station
Foto: Hjördis Meijer

Harlösa station, numera bibliotek.

Läs om Harlösa station på Wikipedia.

"Harlösa, byn som tågen drog ner för Harlösabacken."
Ett Brönneslöv - arbete utfört av Jan Karlsson.

Läs om Harlösa kyrka på vår hemsida.

Åter till "tidigare bildgåtor"

Åter till första sidan